Archiwum dnia: 8 maja 2018


20 kwietnia 2018 roku odbyła się III edycja Konkursu Krasomówczego Języka Koreańskiego, zorganizowanego przez Zakład Filologii Koreańskiej Instytutu Językoznawstwa UAM we współpracy z Centrum Kultury Koreańskiej w Warszawie. Do konkursu polegającego na wygłoszeniu w języku koreańskim przemówienia poświęconego różnicom kulturowym pomiędzy Polską a Koreą przystąpiło łącznie 11 uczestników, którymi byli […]

Konkurs Krasomówczy Języka Koreańskiego