Archiwum dnia: 13 stycznia 2019


Dyżury Informatyka dla pracowników i studentów dotychczasowego Instytutu Językoznawstwa STYCZEŃ 2019 SALA 218 DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINY 14.01.19 PONIEDZIAŁEK 11.00-12.30 16.01.19 ŚRODA 12.00-15.30 17.01.19 CZWARTEK 8.00-11.00 18.01.19 PIĄTEK 12.00-15.30 23.01.19 ŚRODA 14.00-15.30 25.01.19 PIĄTEK 14.00-15.30 28.01.19 PONIEDZIAŁEK 11.00-12.30 30.01.19 ŚRODA 12.00-15.30 31.01.19 CZWARTEK 8.00-11.00 kontakt elektroniczny

Korekty w systemie USOS


Poznań, 11.01.19 Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o sprawdzenie i podpisanie wygenerowanych indywidualnych kart obciążeń. W przypadku znalezienia błędów proszę o zgłoszenie w sekretariacie i naniesienie poprawek. Przypominam, że termin złożenia kart już minął oraz że złożenie podpisu na karcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przydziału dydaktycznego, który powinien odzwierciedlać stan faktyczny. […]

OGŁOSZENIE PRODZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII PROF. UAM DR. HAB. KRZYSZTOFA STROŃSKIEGO ...