25-lecie filologii węgierskiej na UAM


Jubileuszowa konferencja poznańskiej hungarystyki

Hungarystyka UAM świętuje w tym roku akademickim 25-lecie istnienia. Z tej okazji w dniach 30 listopada ? 1 grudnia 2017 odbyła się międzynarodowa konferencja ?Teraźniejszość i przyszłość hungarologii?, w której uczestniczyli wybitni badacze języka, kultury, historii i literatury węgierskiej z kraju i zagranicy. W uroczystej inauguracji udział wzięli przedstawiciel Ambasady Węgier w Polsce prof. Gábor Lagzi, dziekan Wydziału Neofilologii prof. Aldona Sopata, dyrektor Instytutu Językoznawstwa prof. Piotr Wierzchoń, prof. Tadeusz Zgółka oraz jeden z założycieli i były kierownik hungarystyki prof. Jerzy Bańczerowski. Gości powitała kierownik poznańskiej hungarystyki prof. Ilona Koutny, która następnie zaprezentowała rys historyczny specjalności. Do wspomnień dołączył również ówczesny attaché kulturalny ambasady Republiki Węgierskiej prof. István Kovács (specjalizujący się w badaniach nad udziałem Polaków w węgierskich walkach o wolność). O współpracy hungarystyki z budapeszteńskim Instytutem Balassiego (skąd przyjeżdżają do Polski lektorzy języka węgierskiego) natomiast mówiła jego przedstawicielka dr Orsolya Maróti.

Celem konferencji było umożliwienie wymiany doświadczeń naukowych między uczonymi zajmującymi się szerzeniem wiedzy wśród przyszłych hungarystów w Polsce, na Węgrzech, w Niemczech, na Ukrainie (Zakarpacie) i w Rumunii (Siedmiogród). Spotkania i dyskusje były znakomitą okazją do pogłębienia refleksji nad stanem obecnym hungarystyki, metodami pracy, praktyką tłumaczeniową i leksykografią.

Podczas konferencji debatowano w kilkunastu blokach tematycznych dotyczących badań językoznawczych, glottodydaktyki, kondycji współczesnego teatru i kina węgierskiego, historii Węgier, a także literatury nad Dunajem. Wśród prelegentów znaleźli się znakomici węgierscy językoznawcy (m.in. Mária Ladányi, Katalin Szili), węgierscy slawiści (Zsuzsanna Ráduly), a także kierownicy katedr hungarystycznych w Polsce (Csilla Gizińska, Grzegorz Bubak). W panelu teatralnym udział wziął wybitny węgierski dramaturg i badacz teatru András Visky, którego sztuka pt. Porno od roku gości na deskach Teatru Nowego w Poznaniu. Autorką przekładu dramatu jest Jolanta Jarmołowicz, która jako jedyna reprezentuje kadrę hungarystyki UAM od początku jej istnienia.

Referaty wygłoszone podczas konferencji po odpowiednim opracowaniu wraz z innymi artykułami niebawem ukażą się drukiem w formie okolicznościowej publikacji z okazji ćwierćwiecza hungarystyki UAM.

Konferencji towarzyszyły warsztaty translatorskie dla studentów, zorganizowane i przeprowadzone przez członków węgierskiego Związku Młodych Pisarzy (Fiatal Írók Szövetsége), podczas których młodzi tłumacze próbowali swoich sił w przekładzie utalentowanych autorów węgierskich Anny Zilahi, Móniki Ferencz i László Potozkyego. W warsztatach wzięły udział także tłumaczki i badaczki Viktória Kellermann, Melinda Vásári i Michalina Oziembłowska. Nie zabrakło akcentu muzyczno-tanecznego; pierwszy dzień konferencji zamknął występ Zespołu Tańca Węgierskiego ?Piroska? pod dyrekcją Haliny Pacanowskiej-Wiśniewskiej. Konferencja odbyła się dzięki wsparciu Węgiersko-Polskiego Programu Współpracy Pozarządowej (#polhun).

Kinga Piotrowiak-Junkiert

2017.11.30-12.01. 25-lecie filologii węgierskiej na UAM