inling


W dniach 2-7.07.2019 nasz studencki Zespół Tradycyjnych Bębnów Koreańskich Samulnori 큰 소리로 Keun Soriro przebywał w Seulu, gdzie brał udział w warsztatach przygotowujących zespół jako reprezentanta Polski do występu podczas K-Community Festival. Sam festiwal przygotowywany jest przez Korean Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE) wspólnie z K-Pop Belgium Society i […]

Udział zespołu bębniarek w warsztatach przygotowawczych do K-Community Festival


Mili Państwo  Wszyscy, którzy w tym roku uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym obsługi programu TRADOS mają możliwość uzyskania certyfikatu (w wersji elektronicznej), potwierdzającego udział w tym kursie. W tym celu należy wysłać wiadomość, na adres: kasiab13@amu.edu.pl i poinformować o chęci uzyskania takiego certyfikatu.

CERTYFIKATY – szkolenie TRADOS


Zaliczenia przedmiotów: – fakultet – wprowadzenie do IT, – Informatyka (grupa 4 i 5) prowadzonych w semestrze letnim przez Dra Rafała Lewandowskiego odbędą się w sesji poprawkowej w dniu 6 września 2019 r. o godz. 09:00 w sali 313a (sala komputerowa).

TERMIN ZALICZENIA
27 czerwca 2019 roku o godz. 15.00 w sali 212Bc swoją prelekcję zatytułowaną „Nie chodzi o to, by srać diamentami, ale żeby mieć jakąś stabilizację finansową, no.* Łowienie metafor mówionych za pomocą SŁOWOSIECI w dialogach o karierze zawodowej” wygłosi Pan dr Konrad Juszczyk. * autentyczna wypowiedź z transkryptu dialogu o […]

Zebranie naukowe


W dniu 8 czerwca 2019 Filologia Nowogrecka wraz z Wydziałem Neofilologii, świętowała obchody 100-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.  W trakcie dwudniowego Festiwalu Jubileuszowego dla Miasta i Regionu zabraliśmy naszych gości na Przygodę z Grecją. W czasie podróży najwytrwalszych uczyliśmy pisać po grecku :). Pozostali uczestnicy spotkania próbowali swoich sił podczas […]

Festiwal Jubileuszowy dla Miasta i Regionu: Przygoda z Grecją na ...Na zakończenie obchodów Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego uczelnie przygotowały dwudniowy Festiwal Jubileuszowy dla Miasta i Regionu. Wśród uczestników i reprezentantów Wydziału Neofilologii znaleźli się również przedstawiciele naszej jednostki. Szczególnie było to widoczne i słyszalne w sobotę 8 czerwca, gdy można było nas spotkać nie tylko w strefie familijnej i popularyzującej […]

JUBILEUSZ 100-LECIA UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO – FESTIWAL JUBILEUSZOWY DLA MIASTA I ...


W dniach 20 i 21 maja 2019r. wykładowcy i studenci filologii indonezyjsko-malajskiej (dalej FIM) we współpracy z Ambasadą Republiki Indonezji w Polsce zorganizowali wydarzenie kulturalne pt. Dni Indonezyjskie. Wydarzenie to ma na celu promowanie filologii indonezyjsko-malajskiej Wydziału Neofilologii UAM oraz Indonezji w Poznaniu. Dni Indonezyjskie zostały podzielone na część warsztatową […]

DNI INDONEZYJSKIE 20-21 MAJA 2019r.


We wtorek 4 czerwca o godz. 13:15 w sali 219 B referat pt. „Najnowsze badania litewskie nad XVII-wiecznym piśmiennictwem i literaturą łacińską” wygłosi dr Živilė Nedzinskaitė Dr Živilė Nedzinskaitė pracuje w Zakładzie Literatury Dawnej Instytutu Litewskiej Literatury i Folkloru w Wilnie na Litwie. Bada literaturę barokową, XVII-XVIII-wieczną poezję łacińską Wielkiego […]

BAŁTYSTYCZNE SEMINARIUM LITERACKIEW dniu 21 maja 2019 roku na Wydziale Neofilologii odbył się Dzień Różnorodności Kulturowej, w którym czynny udział brali także przedstawiciele i przedstawicielki Instytutu Językoznawstwa w reorganizacji (dalej IJ). Sam Dzień Różnorodności Kulturowej (dalej DRK) w naszym wykonaniu odwołuje się do idei szacunku i tolerancji dla innych kultur, jak i […]

INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA W REORGANIZACJI NA DNIU RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ 2019