inling


CZWARTEK, 23 MAJA 2019 ROKU SALA 212Bc, godz. 15.00 mgr Kamil Trąba Zakład Filologii Nowogreckiej KONCEPCJA PEŁNEJ I CZĘŚCIOWEJ DOKONANOŚCI JAKO PRÓBA WYJAŚNIENIA RÓŻNICY POMIĘDZY POLSKIM CZASEM PRZESZŁYM DOKONANYM I NOWOGRECKIM AORYSTEM Wśród czasów gramatycznych wyodrębnianych dla języka nowogreckiego jest tzw. Aoryst. Często uznaje się, że formy aorystu wyrażają (z […]

ZEBRANIE NAUKOWE BYŁEGO INSTYTUTU JĘZYKOZNAWSTWA


Egzamin z przedmiotu Wstęp do ekonomii odbędzie się w dniu 28 czerwca o godz. 10.00 w budynku Collegium Novum, blok B, parter, sala 25. (egzamin organizowany jest dla osób, które nie zdążyły lub nie mogły przystąpić do egzaminu w marcu) We wrześniu egzaminy ze Wstępu do ekonomii będą się odbywać w następujących terminach: – 9 września – termin wyłącznie dla studentów, […]

EGZAMINY ZE WSTĘPU DO EKONOMII – TERMINY
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Pawłem Szatkowskim szefem sekcji paneurośródziemnomorskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej (DG TAXUD). Pan Paweł Szatkowski opowie o możliwościach staży i kariery zawodowej w Unii Europejskiej i środowisku wielokulturowym, roli Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej i aktualnych wyzwaniach dla integracji europejskiej . 17 […]

STAŻE I KARIERA ZAWODOWA W UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM


Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na obchody Dnia Indonezyjskiego organizowanego przez studentów i wykładowców Filologii Indonezyjsko-malajskiej UAM Poznań, który odbędzie się  w Auli Lubrańskiego w budynku Collegium Minus (Rektorat UAM) przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu. Dzień Indonezyjski jest współorganizowany również przez Ambasadę Republiki Indonezji w Polsce.  Wydarzeniem towarzyszącym Dniu […]

DZIEŃ INDONEZYJSKI – 21 maja 2019 r.


W dniach 25-26 kwietnia odbył się I Ogólnopolski Kongres Koreanistyczny na UAM. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Republiki Korei Południowej w Warszawie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Celem Kongresu jest inauguracja powstania Polskiego Towarzystwa Koreanistycznego w Polsce, które ma za cel utworzenie platformy współpracy i integracji akademickiej oraz popularyzację […]

OGÓLNOPOLSKI KONGRES KOREANISTYCZNYWszyscy studenci i studentki, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mieli możliwości uczestniczenia w szkoleniach informatycznych zorganizowanych w ramach projektu Uniwersytet Jutra w bieżącym semestrze, będą mogli odbyć szkolenia ze specjalistami w zakresie  programów komputerowych w październiku. Grafik szkoleń będzie podany w późniejszym terminie. Wszyscy, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu z Technologii informatycznych […]

POWR – Szkolenia Informatyczne


Zachęcamy studentów, którzy chcieliby przez miesiąc współpracować z analitykami wykonującymi zadania bezpośrednio dla Prezydenta RP i Szefa BBN. Gotowych zdobyć doświadczenie i  kompetencje na najwyższym szczeblu administracji państwowej, a także wykonać pierwszy krok w drodze do podjęcia kariery zawodowej. Szczegóły dotyczące stażu znajdują się w odnośniku poniżej: [Wakacyjny Staż Studencki]

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaprasza do aplikowania na Wakacyjny Staż Studencki!


czwartek 25.04.19 godz. 15.00 sala 212bC Dr Kinga Piotrowiak-Junkiert Zakład Ugrofinistyki UAM Literatura węgierska wobec Zagłady w latach 1944-1947 Moja książka habilitacyjna będzie pierwszą monografią problematyzującą i syntetyzującą zagadnienie żydowskich reprezentacji Zagłady w literaturze węgierskiej. Interesuje mnie literatura pisana przez reprezentantów pierwszego pokolenia, powstająca równolegle do opisywanych wydarzeń oraz teksty […]

Zebranie naukowe