Aktualności


W dniach 2-7.07.2019 nasz studencki Zespół Tradycyjnych Bębnów Koreańskich Samulnori 큰 소리로 Keun Soriro przebywał w Seulu, gdzie brał udział w warsztatach przygotowujących zespół jako reprezentanta Polski do występu podczas K-Community Festival. Sam festiwal przygotowywany jest przez Korean Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE) wspólnie z K-Pop Belgium Society i […]

Udział zespołu bębniarek w warsztatach przygotowawczych do K-Community Festival


W dniu 8 czerwca 2019 Filologia Nowogrecka wraz z Wydziałem Neofilologii, świętowała obchody 100-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.  W trakcie dwudniowego Festiwalu Jubileuszowego dla Miasta i Regionu zabraliśmy naszych gości na Przygodę z Grecją. W czasie podróży najwytrwalszych uczyliśmy pisać po grecku :). Pozostali uczestnicy spotkania próbowali swoich sił podczas […]

Festiwal Jubileuszowy dla Miasta i Regionu: Przygoda z Grecją na ...


We wtorek 4 czerwca o godz. 13:15 w sali 219 B referat pt. „Najnowsze badania litewskie nad XVII-wiecznym piśmiennictwem i literaturą łacińską” wygłosi dr Živilė Nedzinskaitė Dr Živilė Nedzinskaitė pracuje w Zakładzie Literatury Dawnej Instytutu Litewskiej Literatury i Folkloru w Wilnie na Litwie. Bada literaturę barokową, XVII-XVIII-wieczną poezję łacińską Wielkiego […]

BAŁTYSTYCZNE SEMINARIUM LITERACKIEW dniu 21 maja 2019 roku na Wydziale Neofilologii odbył się Dzień Różnorodności Kulturowej, w którym czynny udział brali także przedstawiciele i przedstawicielki Instytutu Językoznawstwa w reorganizacji (dalej IJ). Sam Dzień Różnorodności Kulturowej (dalej DRK) w naszym wykonaniu odwołuje się do idei szacunku i tolerancji dla innych kultur, jak i […]

INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA W REORGANIZACJI NA DNIU RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ 2019


Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Pawłem Szatkowskim szefem sekcji paneurośródziemnomorskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej (DG TAXUD). Pan Paweł Szatkowski opowie o możliwościach staży i kariery zawodowej w Unii Europejskiej i środowisku wielokulturowym, roli Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej i aktualnych wyzwaniach dla integracji europejskiej . 17 […]

STAŻE I KARIERA ZAWODOWA W UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM


Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na obchody Dnia Indonezyjskiego organizowanego przez studentów i wykładowców Filologii Indonezyjsko-malajskiej UAM Poznań, który odbędzie się  w Auli Lubrańskiego w budynku Collegium Minus (Rektorat UAM) przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu. Dzień Indonezyjski jest współorganizowany również przez Ambasadę Republiki Indonezji w Polsce.  Wydarzeniem towarzyszącym Dniu […]

DZIEŃ INDONEZYJSKI – 21 maja 2019 r.W dniach 25-26 kwietnia odbył się I Ogólnopolski Kongres Koreanistyczny na UAM. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Republiki Korei Południowej w Warszawie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Celem Kongresu jest inauguracja powstania Polskiego Towarzystwa Koreanistycznego w Polsce, które ma za cel utworzenie platformy współpracy i integracji akademickiej oraz popularyzację […]

OGÓLNOPOLSKI KONGRES KOREANISTYCZNY


czwartek 25.04.19 godz. 15.00 sala 212bC Dr Kinga Piotrowiak-Junkiert Zakład Ugrofinistyki UAM Literatura węgierska wobec Zagłady w latach 1944-1947 Moja książka habilitacyjna będzie pierwszą monografią problematyzującą i syntetyzującą zagadnienie żydowskich reprezentacji Zagłady w literaturze węgierskiej. Interesuje mnie literatura pisana przez reprezentantów pierwszego pokolenia, powstająca równolegle do opisywanych wydarzeń oraz teksty […]

Zebranie naukowe