Bez kategorii
Serdecznie zapraszamy na ostatnie zebranie naukowe byłego Instytutu Językoznawstwa! W czwartek 12 grudnia 2019 roku o godz. 15.00 w sali 314 Pani dr Bożena Niećko wygłosi prelekcję pod tytułem „Odpowiedzialność w ujęciu aksjolingwistycznym”. Oto kila słów prelegnetki tytułem wstępu: Rozważmy sposoby użycia oraz rozumienia pojęcia odpowiedzialności. W świetle dociekań aksjolingwistycznych […]

Zebranie naukoweDYŻURY DLA SPECJALNOŚCI* filologia nowogrecka* filologia węgierska* filologia fińska* filologia indonezyjsko-malajska W okresie od 01.12.2019 do 01.03.2020 dyżur dla studentów wyżej wymienionych specjalności prowadzi dr Paweł Kornatowski: poniedziałek 15:30-16:30 oraz wtorek 12:00-13:00w gabinecie 216b DYŻURY DLA SPECJALNOŚCI* językoznawstwo i nauka o informacji W okresie od 01.01.2020 dyżur dla studentów wyżej wymienionej […]

DYŻURY DLA STUDENTÓW

ZESPÓŁ TRADYCYJNYCH BĘBNÓW KOREAŃSKICH 큰 소리로 KEUN SORIRO  NAKONCERCIE K-COMMUNITY FESTIVAL W BRUKSELI (5.10.2019) W dniu piątego października 2019 roku w Brukseli (Belgia) odbył się K-Community Festival. Wydarzenie to, zorganizowane przez The Korean Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE) i K-Pop Belgium Society, zgromadziło liczną publiczność zainteresowaną szeroko pojętą kulturą […]

ZESPÓŁ TRADYCYJNYCH BĘBNÓW KOREAŃSKICH 큰 소리로 KEUN SORIRO NA ...