DLA PRACOWNIKÓW


Szanowni Państwo,zapraszamy wszystkich pracowników byłego Instytutu Językoznawstwa na zebranie, które będzie miało miejsce w dniu 28.02.19 (czwartek) o godzinie 17.00 w sali C3.Program zebrania:1. Podsumowanie spotkań z zakładami i pracowniami.2. Organizacja pracy w semestrze letnim 2018/2019 w związku z realizacją programu POWR – Uniwersytet Jutra.3. Komunikaty bieżące.4. Propozycja przyszłej struktury […]

Zebranie pracowników


Najbliższe DARIAH Annual Event odbędzie się w Warszawie w dniach 15-17 maja 2019 r. DARIAH Annual Event 2019 poświęcone będzie całemu spektrum problemów badawczych, które pojawiają się, kiedy mówimy o danych w humanistyce. Kluczowe w tym zakresie są kwestie typu i ilości danych gromadzonych przez humanistów: z jakim rodzajem danych […]

DARIAH ANNUAL EVENT 2019: DANE W HUMANISTYCE


Poznań, 18 stycznia 2019 roku Szanowni Państwo Pracownicy byłego IJ, zapraszam na zebranie, które obędzie się w piątek 25 stycznia 2019 roku o godz. 16.30 w Sali C2.Na spotkaniu zostaną poruszone sprawy organizacyjne i dydaktyczne.Szczegółowy program obrad zostanie Państwu przekazany do wtorku 22.01.19 Z wyrazami szacunku, Prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału […]

Zaproszenie na zebranie pracowników byłego IJPoznań, 17 stycznia 2019. Szanowni Państwo promotorzy prac dyplomowych Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r. poz. 1668) praca dyplomowa musi zostać przed egzaminem dyplomowym sprawdzona z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). […]

Jednolity system antyplagiatowy


Poznań, 11.01.19 Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o sprawdzenie i podpisanie wygenerowanych indywidualnych kart obciążeń. W przypadku znalezienia błędów proszę o zgłoszenie w sekretariacie i naniesienie poprawek. Przypominam, że termin złożenia kart już minął oraz że złożenie podpisu na karcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przydziału dydaktycznego, który powinien odzwierciedlać stan faktyczny. […]

OGŁOSZENIE PRODZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII PROF. UAM DR. HAB. KRZYSZTOFA STROŃSKIEGO ...