DLA PRACOWNIKÓWczwartek 25.04.19 godz. 15.00 sala 212bC Dr Kinga Piotrowiak-Junkiert Zakład Ugrofinistyki UAM Literatura węgierska wobec Zagłady w latach 1944-1947 Moja książka habilitacyjna będzie pierwszą monografią problematyzującą i syntetyzującą zagadnienie żydowskich reprezentacji Zagłady w literaturze węgierskiej. Interesuje mnie literatura pisana przez reprezentantów pierwszego pokolenia, powstająca równolegle do opisywanych wydarzeń oraz teksty […]

Zebranie naukowe


Wydziałowe Drzwi Otwarte z udziałem byłego Instytutu Językoznawstwa (23.03.2019) W dniu 23 marca 2019 roku w godzinach 10.00-12.00 na Wydziale Neofilologii UAM odbyły się Drzwi Otwarte, na których obecni byli także przedstawiciele specjalności nauczanych w byłym Instytucie Językoznawstwa, a na które to specjalności prowadzony jest nabór na studia w roku akademickim […]

Wydziałowe Drzwi OtwarteSzanowni Państwo! Zapraszamy serdecznie na Drzwi Otwarte, które odbędą się w dniu 23 marca w Collegium Novum przy Al. Niepodległości 4. W godz. 11:00 -12:00 w sali 212c w bloku B odbędzie się spotkanie, podczas którego będą mieli Państwo okazję zapoznać się z ofertą rekrutacyjną na rok akademicki 2019/2020. Ze […]

DRZWI OTWARTE 2019/2020


Szanowni Państwo,zapraszamy wszystkich pracowników byłego Instytutu Językoznawstwa na zebranie, które będzie miało miejsce w dniu 28.02.19 (czwartek) o godzinie 17.00 w sali C3.Program zebrania:1. Podsumowanie spotkań z zakładami i pracowniami.2. Organizacja pracy w semestrze letnim 2018/2019 w związku z realizacją programu POWR – Uniwersytet Jutra.3. Komunikaty bieżące.4. Propozycja przyszłej struktury […]

Zebranie pracowników


Najbliższe DARIAH Annual Event odbędzie się w Warszawie w dniach 15-17 maja 2019 r. DARIAH Annual Event 2019 poświęcone będzie całemu spektrum problemów badawczych, które pojawiają się, kiedy mówimy o danych w humanistyce. Kluczowe w tym zakresie są kwestie typu i ilości danych gromadzonych przez humanistów: z jakim rodzajem danych […]

DARIAH ANNUAL EVENT 2019: DANE W HUMANISTYCEPoznań, 18 stycznia 2019 roku Szanowni Państwo Pracownicy byłego IJ, zapraszam na zebranie, które obędzie się w piątek 25 stycznia 2019 roku o godz. 16.30 w Sali C2.Na spotkaniu zostaną poruszone sprawy organizacyjne i dydaktyczne.Szczegółowy program obrad zostanie Państwu przekazany do wtorku 22.01.19 Z wyrazami szacunku, Prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału […]

Zaproszenie na zebranie pracowników byłego IJ


Poznań, 17 stycznia 2019. Szanowni Państwo promotorzy prac dyplomowych Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r. poz. 1668) praca dyplomowa musi zostać przed egzaminem dyplomowym sprawdzona z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). […]

Jednolity system antyplagiatowy


Poznań, 11.01.19 Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o sprawdzenie i podpisanie wygenerowanych indywidualnych kart obciążeń. W przypadku znalezienia błędów proszę o zgłoszenie w sekretariacie i naniesienie poprawek. Przypominam, że termin złożenia kart już minął oraz że złożenie podpisu na karcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przydziału dydaktycznego, który powinien odzwierciedlać stan faktyczny. […]

OGŁOSZENIE PRODZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII PROF. UAM DR. HAB. KRZYSZTOFA STROŃSKIEGO ...