DLA STUDENTÓW

aktualne informacje dla studentów


Studenci I roku studiów uzupełniających magisterskich mogą już rejestrować się w systemie USOS na wykłady ze Wstępu do ekonomii oraz szkolenie informatyczne z programu Trados. Szkolenia informatyczne (Trados) będą się odbywały we wtorki i środy w godzinach od 10.30 do 16.00. Trzy pierwsze grupy oraz część czwartej (cztery pierwsze terminy) […]

ZAPISY – SZKOLENIE TRADOS I WSTĘP DO EKONOMII dla I ...


WSTĘP DO EKONOMII – terminy wykładów Studenci studiów magisterskich uzupełniających I roku specjalności: etnolingwistyka, językoznawstwo i nauka o informacji, bałtologia / filologia litewska i łotewska, filologia koreańska, filologia nowogrecka, filologia wietnamska, filologia indonezyjsko-malajska, filologia fińska, filologia węgierska rozpoczynają wykłady ze wstępu do ekonomii 18 października 2019. Od 14 października mogą rejestrować się w […]

WSTĘP DO EKONOMII – I rok studiów drugiego stopnia


Mili Państwo  Wszyscy, którzy w tym roku uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym obsługi programu TRADOS mają możliwość uzyskania certyfikatu (w wersji elektronicznej), potwierdzającego udział w tym kursie. W tym celu należy wysłać wiadomość, na adres: kasiab13@amu.edu.pl i poinformować o chęci uzyskania takiego certyfikatu.

CERTYFIKATY – szkolenie TRADOSZaliczenia przedmiotów: – fakultet – wprowadzenie do IT, – Informatyka (grupa 4 i 5) prowadzonych w semestrze letnim przez Dra Rafała Lewandowskiego odbędą się w sesji poprawkowej w dniu 6 września 2019 r. o godz. 09:00 w sali 313a (sala komputerowa).

TERMIN ZALICZENIA