CERTYFIKATY – szkolenie TRADOS


Mili Państwo

 Wszyscy, którzy w tym roku uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym obsługi programu TRADOS mają możliwość uzyskania certyfikatu (w wersji elektronicznej), potwierdzającego udział w tym kursie. W tym celu należy wysłać wiadomość, na adres: kasiab13@amu.edu.pl i poinformować o chęci uzyskania takiego certyfikatu.