COMPARATIVE LEGILINGUISTICS. JOURNAL FOR INTERNATIONAL LEGAL COMMUNICATION


Comparative Legilinguistics. Journal for International Legal Communication jest czasopismem publikowanym przez Instytut Językoznawstwa (Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Czasopismo, założone w 2009 roku przez Jerzego Bańczerowskiego i Aleksandrę Matulewską, początkowo miało być rocznikiem. Pierwszy numer został wydany przez Wydawnictwo Sowa w 2009 roku. Kolejne numery wydaje Zakład Graficzny UAM. W 2010 roku ukazały się 3 numery czasopisma. Od 2011 roku czasopismo jest kwartalnikiem. Raz w roku ukazuje się tom w języku polskim i niemieckim (Legilingwistyka Porównawcza) i trzy razy w roku tomy z artykułami w językach konferencyjnych (angielskim, francuskim, rosyjskim). Redakcja dopuszcza publikację także w innych językach konferencyjnych (chińskim, hiszpańskim, włoskim).

Comparative Legilinguistics jest czasopismem poświęconym językoznawstwu prawniczemu (legilingwistyce), teorii prawa i języka prawa, językoznawstwu sądowemu oraz przekładowi prawniczemu i sądowemu, a w szczególności:

  1. pogłębianiu wiedzy nad językiem prawa (lingua legis) i wiedzy w zakresie porównawczej legilingwistyki (w szczególności przekład prawniczy i sądowy)
  2. rozwijaniu współpracy między prawnikami a językoznawcami w zakresie językoznawstwa sądowego
  3. porównawczym studiom nad rzeczywistością prawną różnych obszarów językowych i wpływowi tych różnic na komunikację w prawie.

Zamieszcza artykuły, recenzje, sprawozdania. Artykuły są recenzowane w systemie double-blind review. Recenzje znajdują się w siedzibie redakcji czasopisma.

W latach 2009-2010 redaktorem naczelnym był Jerzy Bańczerowski. Od 2011 roku redaktorem naczelnym jest Aleksandra Matulewska.

Współredaktorami i redaktorami tematycznymi są: Joanna Grzybek, Karolina Gortych-Michalak, Karolina Kaczmarek, Joanna Nowak.

Czasopismo Comparative Legilinguistics uzyskało w 2012 roku na liście czasopism MNiSW 8 punktów (w części B).

Strona czasopisma: http://www.lingualegis.amu.edu.pl/?main_data=zakres&lang=pl