Czwarte międzynarodowe sympozjum interlingwistyczne w IJ.


  1. Sympozjum Interlingwistyczne

Czwarte międzynarodowe sympozjum interlingwistyczne organizowane przez Studia Interlingwistyki UAM (Instytut Językoznawstwa, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) odbędzie się w dniach 21-22.09.2017. Główny temat:

Rola języków międzynarodowych
od epoki Zamenhofa po dzisiejszy wielokulturowy świat

Opis: Na rok 2017 przypada setna rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa ? twórcy międzynarodowego języka Esperanto i wielkiego zwolennika dialogu międzykulturowego. W uznaniu dla jego zasług UNESCO wybrała Zamenhofa wśród wybitnych osobistości, których rocznice będą obchodzone
w 2017.

Konferencja ma upamiętniać życie i dokonania Zamenhofa, którego pokojowa postawa miała na celu promowanie porozumienia między kulturami poprzez zniesienie barier językowych. Tematyka nawiązuje do idei dialogu i współpracy w obliczu wyzwań językowych i kulturowych od XIX w. aż po dzień dzisiejszy.

 

 

Zaproszeni goście:

Prof. Věra Barandovská-Frank

Prof. Nicolau Dols Salas

Prof. Sabine Fiedler

Prof. Ilona Koutny

Prof. Xie Nong

Prof. Humphrey Tonkin

Dr Cyril Brosch

Dr Katalin Kováts

 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.staff.amu.edu.pl/~interl/interlingvistiko/simpozio2017pl.html

Szczegółowy program dostępny będzie na przełomie sierpnia i września.

______________

 

Kontakt:

Studia Interlingwistyki, Instytut Językoznawstwa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Al. Niepodległości 4

61-874 Poznań

interlingv@gmail.com / interlin@amu.edu.pl

http://www.amu.edu.pl/~interl/