Czwarte Sympozjum Interlingwistyczne w Instytucie Językoznawstwa


  1. Sympozjum Interlingwistyczne (21-22.09.2017) pt. Rola języków międzynarodowych od epoki Zamenhofa po dzisiejszy wielokulturowy świat miało na celu obchody roku Zamenhofa i 20-lecia Studiów Interlingwistyki na UAM. Było ono otwarte dla szerokiej publiczności z oficjalnymi językami: esperanto, angielskim i polskim. Ok. 80 uczestników z różnych krajów dyskutowało o polityce językowej, językach planowych oraz językoznawstwie, literaturze, ruchu i nauczaniu esperanta w trzech równoległych sekcjach przez dwa dni (w sumie 50 prelekcji).

Na czwartkowe otwarcie rektor UAM prof. Andrzej Lesicki przesłał list gratulacyjny; osobiście wyraził swoje uznanie dla 20 lat Studiów Interlingwistyki prof. Maciej Karpiński, prodziekan Wydziału Neofilologii; wiceprezydent UEA Stefan MacGill powitał uczestników sympozjum w imieniu Światowego Związku Esperantystów (Universala Esperanto-Asocio). Pierwszy wykład plenarny ? prof. Humphrey Tonkin (USA): Esperanto: A Language Policy Assessment ? był otwarty dla społeczności Uniwersytetu. Prof. Věra Barandovská-Frank (DE), która przemawiała na temat interlingwistyki, przedstawiła próbne wydanie swojego podręcznika. W piątek rano miały miejsce kolejne dwa wykłady plenarne: dyrektor Studiów Interlingwistyki prof. Ilona Koutny przedstawiła 20-letnią historię Studiów, łącząc ją z 50-letnią historią nauczania uniwersyteckiego esperantologii i interlingwistyki, która rozpoczęła się od esperantologii Uniwersytetu w Budapeszcie w 1966. Prof. Sabine Fiedler (DE) zabawnymi przykładami zilustrowała jak funkcjonują dowcipy esperanckie.

Sympozjum wieńczyło sesję podyplomowych Studiów Interlingwistyki, które zostały założone w 1997 roku na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu, a których pierwszą grupę uruchomiono w 1998 roku ? kolejne od tamtej pory co trzy lata. We wrześniu 12 studentów po trzy latach studiów zdało egzamin końcowy, a swoje studia rozpoczęła 7. grupa z 21 uczestnikami z 12 krajów świata.

Kursy w języku esperanto oferowały bogaty program (16-20.09.2017): prof. Humphrey Tonkin poprowadził kurs kultury esperanckiej; w zakres tematyczny swój wkład wnieśli prof. Aleksander Melnikov (RU) a także dr Jukka Pietilänen (FI). Kurs literatury esperanckiej pierwszego okresu prowadzili Humphrey Tonkin oraz Tomasz Chmielik. Prof. Nicolau Dols Salas (ES) udowodnił swoim kursem, że możliwe jest jednocześnie poważne i interesujące podejście do fonetyki. Interlingwistyka (w sensie węższym) stanowiła temat kursu prof. Věry Barandovskiej-Frank, która miała okazję wykorzystać próbne wydanie swojego nowego podręcznika akademickiego do interlingwistyki. To wspaniałe wydarzenie wypływające z 20-letniego doświadczenia otwiera serię podręczników Studiów.

W czwartek wieczorem odbył się imponujący bankiet z udziałem byłych i nowych studentów, nauczycieli, prelegentów Sympozjum i gości. Była możliwość podziękowania tym, którzy mieli swój wkład w 20-letnią historią Studiów. Spotkania wykładowców i studentów trwały jeszcze w weekend podczas tradycyjnego festiwalu kultury Arkones z wykładami, muzyką, filmami.

                                                                                                                             Ilona Koutny

Dr Katalin Kovats, prof. Humprey Tonkin, prof. Ilona Koutny

Prof. Humperey Tonkin, prof. UAM dr hab. Ilona Koutny, prof. UAM dr hab. Maciej Karpiński, dr Ida Stria, Michael Farris