DLA ZAINTERESOWANYCH JĘZYKIEM


Fonetyka akustyczna

mgr Mariusz Owsianny
Serdecznie zapraszam na zajęcia z fonetyki akustycznej. Ćwiczenia, prowadzone w semestrze zimowym i letnim w wymiarze łącznie 60 godzin, będą uwzględniały interdyscyplinarne podejście do fonetyki i szeroko pojętej technologii mowy (powiązanie nauk filologicznych z informatyką, akustyką i medycyną). Uczestnicy zajęć poznają narzędzia niezbędne do analizy dźwięków mowy, podstawy fonetyki, tworzenia akustycznych baz nagrań, techniki dokonywania nagrań i ich anotacji oraz podstawy audiometrii, protetyki słuchu i technik automatycznego rozpoznawania i syntezy mowy.

I, co najważniejsze ? już nigdy nie pomylą postaci czasowej sygnału mowy z jego spektrogramem i widmem.

 

Muzyka języka

Prof. UAM dr hab. Maciej Karpiński
Muzyka języka. Na zajęciach w wymiarze 30 godzin zaproponuję Państwu refleksję nad wybranymi elementami ?muzyki języka? ? prozodii. W jaki sposób postrzegamy rytm wypowiedzi i jej melodię? Co w sygnale jest istotne percepcyjnie, a czego nie dostrzegamy? Jak melodia wypowiedzi wpływa na jej znaczenie? Będziemy testowali możliwości naszych głosów i słuchu, tworzyli i analizowali bodźce akustyczne. I, oczywiście, szukali związków prozodii mowy z muzyką. Na zajęciach nie zabraknie tej ostatniej.
Serdecznie zapraszam w semestrze wiosennym!

 

LITERATURA ŚWIATA

dr Tomasz Borowiak
Beletrystyka z różnych stron świata. Literatura Orientu, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Wybitni, choć niekoniecznie znani i popularni autorzy. Najciekawsze tytuły. Dzieła zapomniane. Podróż rzadko uczęszczanym szlakiem. Zapraszam serdecznie.

 

INTERNATIONAL COMMUNICATION ? INTERNATIONAL LANGUAGES

prof. UAM dr hab. Ilona Koutny i mgr Michael Farris
This list of topics is intended as a general guide and it should be understood that for scheduling reasons some topics may appear earlier or later than originally planned.
See also: http://intlang.blogspot.com/
Topics ? Winter semester
1 International communication: its historical and areal aspects
2 Ethnic international languages: from ancient times to the present day
3 Pidgins and Creole languages: creation, structures, functions
4 What is interlinguistics? (in both broad and narrow senses)
5 Planned international languages (throughout history)
6 Constructed languages (newer planned languages)
7 Language policy in the multi-lingual and multi-national European Union
8 Modern use of English as a lingua franca (history and problems)
9 Linguistic and cultural aspects of international communication
10 Psychological and sociological aspects of international communication
11 Esperanto as an international language
12 Structure and vocabulary of Esperanto ? language economy
13 Acquisition of Esperanto vs that of ethnic languages
14 International English and Esperanto in intercultural communication
15 Review and evaluation
Topics ? Summer semester
1 Review (and further discussion) of major first semester topics (esp 1, 3, 4, 5, 8 and 11)
2 Individual projects by students, depending on class choice and other factors these may include:
a. Individual or pair presentations on topics related to lecture topics, such as: detailed descriptions of the cultural, social and political functioning of particular ethnic international languages; detailed description of the structure, history and functioning of a particular constructed language; the functioning of language policy in multi-lingual countries or other political organizations; current cultural or social aspects of Esperanto.
b. Applied interlinguistics ? individual or small group projects related to the practical problems of language construction.
c. Applied language policy ? individual or small group projects related to formulating fair and practical language policy for multi-lingual entities.
3 Review
Requirements:
1st semester: Knowledge of basic literature (selected from the reading list (http://intlang.blogspot.com/), and final test
2nd semester: student presentations and contributions to the practical work
ETCS credits: 4 / 4

 

Experimental phonetics / Fonetyka eksperymentalna

dr Katarzyna Klessa i dr Agnieszka Wagner
Nowy przedmiot fakultatywny w języku angielskim w ramach oferty AMU-PIE 2013/14.
You will learn:
? to develop practical skills in description and classification of speech sounds
? hands-on experience in methods of experimental phonetic research
? audio recording
? recording and interpreting recorded speech data
? to design perception tests and phonetic experiments
Mondays, 13:30, Room 313 (computer room, 3rd floor), Institute of Linguistics, Coll. Novum

 

Metody badania metafor

dr Konrad Juszczyk
Na zajęcia zapraszam wszystkich studentów gotowych do pracy z tekstem i nagraniem. Ciekawość tego, jak opowiadamy o karierze i życiu, odwołując się do drogi i podróży, jest bardzo wskazana. Pomocna będzie ogólna orientacja w empirycznych badaniach języka i komunikacji. Znajomość metod badania metafor okaże się przydatna tym, którzy swoją karierę zawodową wiążą z marketingiem (Google: Zaltman metaphor elicitation technique) czy psychoterapią i coachingiem (Google: Clean Language Coaching) oraz wieloma innymi zajęciami.
Celem zajęć jest omówienie wybranych metod badania metafor. Ograniczymy się do wyrażeń metaforycznych występujących w multimodalnej komunikacji międzyludzkiej, czyli MKM. Jako przykłady MKM można wskazać codzienną rozmowę, spotkanie przyjaciół przy piwie lub kawie, a także rozmowę kwalifikacyjną czy rekrutacyjną oraz sesję terapeutyczną lub coachingową. Analizą tych ostatnich zajmiemy się w szczególności. Wyrażenia metaforyczne występujące w MKM mają postać werbalną (słowną) i wizualną (gesty, a czasem również rysunki).
Omówienie wybranych metod badania metafor będzie kontynuacją zajęć z semestru letniego 2011/2012. Opis zajęć, spis omawianych tekstów i prezentacje są dostępne na stronie kursu: http://lingwistyka.pbworks.com/w/page/50410604/METODY%20badania%20METAFOR.
Dodatkowo, celem zajęć w roku akademickim 2013/2014 będzie opracowanie metod badania wyrażeń metaforycznych występujących w polskiej MKM. Metody te będą służyły identyfikacji i interpretacji tych wyrażeń w komunikatach występujących w MKM. Znane metody badania metafor są opracowane głównie dla języka angielskiego i dlatego metody te wymagają dostosowania do specyfiki języka polskiego. Materiał do badań pochodzi z aktualnie realizowanego projektu badawczego kierowanego przez dr. Konrada Juszczyka. Są to nagrania audio i wideo sesji coachingowych dotyczących rozwoju kariery zawodowej. Analiza wybranych fragmentów nagrań będzie okazją do ewaluacji metod badania metafory polskiej.
Pytania i prośby proszę kierować na adres: juszczyk@amu.edu.pl.

 

Regiony Rosji: ich kultura i języki

dr Swietłana Gaś
Rosja to nie tylko Moskwa, prawosławie, język rosyjski, kultura rosyjska. To również inne języki, inne religie, inne kultury. Właśnie tej mniej znanej Rosji będzie poświęcony fakultet. Na zajęciach poznacie specyfikę poszczególnych regionów Rosji (zwłaszcza ponad 20 republik Federacji Rosyjskiej, np. Dagestanu, Tatarstanu i innych), ich języki (kilkadziesiąt języków oficjalnych), tradycje, religie itd.

Porozmawiamy również o tym, jak przedstawia się poszczególne regiony w ogólnorosyjskich środkach masowego przekazu (na podstawie badań ilościowych i jakościowych) i jaki ma to wpływ na opinię społeczną. Omówimy politykę językową Rosji.

Fakultet prowadzony jest w języku polskim.
Słowa kluczowe: Rosja, współczesna kultura tradycyjna, język, religia, postfolklor, geografia kulturowa, polityka językowa, stereotypy

W drugim semestrze będę prowadzić seminarium licencjackie. Zainteresowane osoby proszę o kontakt: svetlanagas@gmail.com.

 

Bazy danych

dr Daniel Śledziński
Zajęcia praktyczne przy komputerze obejmują:
? podstawowe pojęcia związane z relacyjnymi bazami danych,
? naukę obsługi programu ACCESS (projektowanie tabel, relacji, kwerend, formularzy raportów),
? podstawy języka SQL,
? zagadnienia związane z tworzeniem lingwistycznych baz danych (korpusy tekstowe, bazy nagrań mowy).
W ramach zajęć studenci wykonują własne projekty baz danych.

 

Wprowadzenie do krytycznej analizy dyskursu

dr Victoria Kamasa
30 godzin o tym, jak w przestrzeni publicznej można różnie opowiadać te same historie i co z tego może wynikać dla bohaterów tych historii. Poznajemy główne nurty badań w KAD, przykłady analiz prowadzonych w ich ramach, a także sami ćwiczymy nasze krytyczne oko, przykładając poznane narzędzia do wybranych tekstów.

 

Wprowadzenie do gramatyki języka polskiego

mgr Mirosław Koziarski
Przedmiot poświęcony jest kluczowym zagadnieniom, które wchodzą w skład systemu gramatycznego języka polskiego. Zajęcia łączą elementy gramatyki opisowej z językoznawstwem porównawczym, przede wszystkim w kontraście przede wszystkim z najważniejszymi językami wspólnoty słowiańskiej i europejskiej, ale nie tylko. Choć WDGJP ma formę wykładów, nie zabraknie elementów ćwiczeniowych. Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim (ale nie ogranicza się do): historię języka polskiego, deklinację, koniugację, system czasowo-aspektualny, związek rządu, składnię, słowotwórstwo czy elementy fonetyki.

 

Theory of translation

prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska
Konwersatorium monograficzne w języku angielskim otwarte dla wszystkich studentów Instytutu Językoznawstwa i słuchaczy Amu-Pie.

The aim of the course is to provide students with an insight into the development of translation studies from antiquity till 20th century. Students will be asked to participate in the class actively doing exercises individually, in pairs and groups. The exercises will focus on procedures of providing equivalents for non equivalent terms, intralingual translation, expressing referential, pragmatic and intralingual meaning, simultaneous and consecutive interpreting (intralingual exercises, and if it will be possible interlingual ones), working with parallel texts for the purpose of translation, and translation proofreading and identification of translation errors and mistakes.

 

Retoryka i Erystyka

dr Ewa Jarmołowicz-Nowikow
Zajęcia z retoryki i erystyki są dla wszystkich, którzy zastanawiają się, co zrobić, żeby ich wypowiedzi, wystąpienia publiczne były bardziej uporządkowane, przekonujące i błyskotliwe. Podczas zajęć przedstawione zostaną wybrane problemy retoryki i erystyki. Większość zagadnień omówionych zostanie na przykładzie materiałów zaczerpniętych z mediów: telewizji, prasy oraz radia. Duża część zajęć poświęcona jest zdobywaniu praktycznych umiejętności związanych z perswazją oraz publicznym przemawianiem. Co roku, pod koniec kursu, czeka na studentów nowe wyzwanie?

 

Komunikacja niewerbalna

dr Ewa Jarmołowicz-Nowikow
Jeśli student chciałby dowiedzieć się, jak czytać z człowieka niczym z otwartej księgi, to nie są to zajęcia dla niego. W ramach kursu ?komunikacja niewerbalna? analizujemy zachowania niewerbalne z perspektywy lingwistycznej. Szukamy odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
? Jaki jest związek gestu i słowa?
? Dlaczego ludzie gestykulują?
? Czy gesty pełnią funkcję komunikacyjną?
? Czym się różni gestykulacja dzieci od gestykulacji dorosłych?
? W jaki sposób kultura wpływa na gestykulację?
Podczas zajęć studenci mają okazję poznać podstawowe narzędzia opisu gestów.

 

Jezyki germańskie

mgr Ida Stria
Języki germańskie na tle indoeuropejskim

Zajęcia te nie mają nic wspólnego z gestapo, ?ich liebe dich? ani kiszoną kapustą. Będzie można za to dowiedzieć się na nich m.in.:

? co wspólnego mają ziemniaki i wymieranie języków,
? dlaczego angielski jest romański,
? co ma wspólnego Tony Halik z wikingami,
? jaki związek mają baśnie braci Grimm z językoznawstwem,
? czy na pewno Celtowie są Indoeuropejczykami,
? co łączy Egipcjan i Celtów.

Na zajęciach ponadto:

? nauczycie się czytać runy,
? będziecie liczyć w systemie wigesymalnym,
? przeczytacie straszne bajki islandzkie.

A poważnie?

Kurs obejmuje przegląd i charakterystykę języków indoeuropejskich. Szczególny nacisk położony jest na języki germańskie, ich wyodrębnienie oraz zróżnicowanie w perspektywie historycznej. Fakultet trwa dwa semestry, z możliwością zaliczenia po semestrze zimowym. I nie, nie trzeba znać niemieckiego, ale dowolny język germański ponad angielski czy niemiecki byłby przydatny.

 

Języki afryki

mgr Agnieszka Schönhof-Wilkans
W trakcie zajęć poruszymy szereg zagadnień z zakresu afrykanistyki. Będziemy zajmować się językiem i kulturą zarazem, ponieważ jako etnolingwiści nie oddzielamy tych pojęć. Nie zamierzamy jednak całkowicie abstrahować od ścisłego językoznawstwa. Pojawią się konkretne przykłady z konkretnych języków. Obejrzymy ponadto trochę ciekawych zdjęć i krótkich filmów, posłuchamy mlasków. Zdamy sobie sprawę, jak bardzo inne, zaskakujące, nieprzekładalne ?na nasze? mogą być niektóre afrykańskie zjawiska językowe. Po ukończeniu zajęć uczestnicy będą dobrze zorientowani w ogólnej sytuacji językowej Czarnego Lądu z uwzględnieniem jej uwarunkowań politycznych, społecznych, etnicznych, religijnych itp.

 

Emocje w języku

mgr Małgorzata Zagrodnicka
Świat emocji to świat pełen niespodzianek, irracjonalności i tajemnicy. Za wszystko odpowiedzialny jest nasz mózg, który zrzuca całą winę swej ekspresywnej natury na serce. Na zajęciach poznajemy, kto steruje naszymi emocjami, dowiadujemy się, czy mamy nad nimi jakąkolwiek kontrolę, analizujemy twarz i jej grymasy, staramy się wyszukać w głosie oznak stresu, jak i upojenia alkoholowego, zgłębiamy magię kłamstwa oraz sprzeczamy się na temat emocjonalnej natury kobiet i mężczyzn. Każde zajęcia wzbogacane są o materiały filmowe oraz krótkie eksperymenty.

 

Elementy translatoryki

prof. UAM dr hab. Eliza Karmińska
Studentów wszystkich specjalności zapraszam na wykład monograficzny z zakresu teorii i praktyki tłumaczenia. Stanowi on teoretyczną podbudowę dla praktycznych ćwiczeń tłumaczeniowych. Głównym jego celem jest teoretyczne przygotowanie do wykonywania pracy tłumacza przez ukazanie złożonych uwarunkowań procesu tłumaczenia oraz wymaganych kompetencji translatorskich. Wiedza translatoryczna zostaje uzupełniona o elementy językoznawcze, kulturoznawcze oraz filozoficzne. Wykład opiera się na przykładach autentycznych tłumaczeń, których wspólna analiza pozwoli słuchaczom rozpoznać i krytycznie ocenić wybrane zjawiska tłumaczeniowe (zjawisko nieprzekładalności, adaptację przekładową, błędy w tłumaczeniu itd.).