Dni Indonezyjskie w Poznaniu


 

Dni Indonezyjskie w Poznaniu

26?27 maja 2017 roku odbyły się w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu Dni Indonezyjskie przygotowane przez studentów filologii indonezyjsko-malajskiej (jedynej takiej filologii w Polsce) Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pracownię Azji Południowo-Wschodniej IJ UAM oraz wspomniane muzeum. Od 12 już lat wydarzenie przyciąga rzesze poznaniaków. Tegoroczne spotkanie zorganizowano dzięki finansowemu wsparciu przede wszystkim Wydziału Neofilologii UAM i Instytutu Językoznawstwa UAM, ale także takich instytucji i organizacji, jak: Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, Indonesian Diaspora Network ? Poland, Perhimpuan Pelajar Indonesia di Polandia (Związek Studentów Indonezyjskich w Polsce).

Goście Dni Indonezyjskich mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat kultury Indonezji wygłoszonych przez wybitne indonezjanistki z Polski i Australii. Spotkanie zainicjowało wystąpienie dr Marii Wrońskiej-Friend, antropolog kultury z Uniwersytetu Jamesa Cooka w Cairns, która opowiadała o batiku (tradycyjnej tkaninie i sposobach jej wytwarzania) w Indonezji i Polsce. Znakomitym uzupełnieniem wykładu był pokaz techniki wyrabiania batiku poprowadzony przez profesor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu dr hab. Katarzynę Schmidt-Przewoźną. Z kolei mgr Renata Lesner-Szwarc, etnolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, scharakteryzowała balijski joged, jeden z tradycyjnych tańców z wyspy Bali. Następną prelegentką była dr Marianna Lis, teatrolog z Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza i Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, specjalizująca się m.in. w jawajskim teatrze cieni. I o tym teatrze zajmująco mówiła podczas wykładu.

Program wzbogaciły występy artystyczne studentów filologii indonezyjsko-malajskiej oraz Indonezyjczyków studiujących w Polsce. Zaśpiewano piosenki indonezyjskie, zaprezentowano tari piring i tari indang, czyli tradycyjne tańce rodem z Sumatry. Nie zabrakło też pokazu jednego ze stylów tradycyjnej sztuki walki (pencak silat) wywodzącej się z obszaru dzisiejszej Indonezji. Uczestnicy wydarzenia wzięli aktywny udział w panelu dyskusyjnym poświęconym życiu codziennemu w Indonezji oraz lekcji języka indonezyjskiego poprowadzonej przez studentów filologii indonezyjsko-malajskiej. Wysłuchali także opowieści o najpopularniejszych daniach kuchni indonezyjskiej, opowieści połączonej z degustacją niektórych potraw. W trakcie spotkania wylosowano dla gości Dni Indonezyjskich nagrody książkowe i filmowe tematycznie związane z Indonezją.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Ambasady Republiki Indonezji w Polsce oraz Centrum Studiów Polska-Azja.

Dyrekcja Instytutu Językoznawstwa UAM oraz członkowie Pracowni Azji Południowo-Wschodniej IJ UAM serdecznie dziękują Państwu:

Halszce Bobkiewicz

Stefanii Bobkiewicz

Dawidowi Gajewskiemu

Aleksandrze Koniecznej

Krzysztofowi Kowalskiemu

Żanecie Krulikowskiej

Klaudii Olesiak

Stanisławowi Sikorze

Aleksandrze Szymańskiej

Marcie Wawrzyniak,

studentom filologii indonezyjsko-malajskiej, za pomoc w przygotowaniu Dni Indonezyjskich.