Drzwi Otwarte w Instytucie Językoznawstwa


W dniu 7 kwietnia 2018 roku w godzinach 10.00-14.00 na Wydziale Neofilologii UAM odbyły się Drzwi Otwarte, na których obecni byli także przedstawiciele specjalności nauczanych w Instytucie Językoznawstwa, a na które to specjalności prowadzony jest nabór na studia w roku akademickim 2018/2019. Oprócz spotkania z dyrektorem ds. dydaktycznych, dr. Pawłem Nowakowskim, na którym to spotkaniu dyrektor cierpliwie udzielał odpowiedzi na pytania związane ze studiami i procesem rekrutacyjnym, wszyscy zainteresowani podjęciem studiów w naszym Instytucie mieli także możliwość porozmawiać z reprezentantami poszczególnych specjalności.
Mamy nadzieję, że wkrótce grono naszych studentów powiększy się o nowych adeptów filologii.
(oprac. E.Wojtasik-Dziekan)