DYŻURY DLA STUDENTÓW


DYŻURY DLA SPECJALNOŚCI
* filologia nowogrecka
* filologia węgierska
* filologia fińska
* filologia indonezyjsko-malajska

W okresie od 01.12.2019 do 01.03.2020 dyżur dla studentów wyżej wymienionych specjalności prowadzi dr Paweł Kornatowski:

poniedziałek 15:30-16:30 oraz wtorek 12:00-13:00
w gabinecie 216b

DYŻURY DLA SPECJALNOŚCI
* językoznawstwo i nauka o informacj
i

W okresie od 01.01.2020 dyżur dla studentów wyżej wymienionej specjalności prowadzi dr Konrad Juszczyk:

czwartek 15:00-16:30
w gabinecie 512b

DYŻURY DLA SPECJALNOŚCI
* bałtologia – filologia litewska i filologia łotewska
* etnolingwistyka
* filologia koreańska
* filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia wietnamsk
a

W okresie od 01.12.2019 dyżur dla studentów wyżej wymienionych specjalności prowadzi dr Paweł Kida:

w gabinecie 217b