Dzień Kandydata na UAM z udziałem Instytutu Językoznawstwa


W dniu 26 października 2018 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otworzył swoje podwoje dla kandydatów na studia. Dzień Kandydata na UAM, bo taką oficjalną nazwę nosiło to wydarzenie, odbywał się w różnych miejscach. Na Wydziale Chemii (ul. Umultowska 89b, Poznań) realizowana była główna część, tj. pokazy przedstawicieli poszczególnych wydziałów oraz spotkania z władzami dziekańskimi. Naszą jednostkę godnie reprezentowały sekcje wachlarzystek i bębniarzy z filologii koreańskiej. Z władzami dziekańskimi Wydziału Neofilologii, wspartymi przedstawicielami poszczególnych instytutów i katedr oraz przedstawicielami studentów można było porozmawiać na temat prowadzonych na wydziale studiów.
Wydarzeniem lokalnym były prezentacje poszczególnych specjalności nauczanych we wszystkich jednostkach wchodzących w skład Wydziału Neofilologii. Kandydaci mogli bezpośrednio porozmawiać z prowadzącymi zajęcia oraz ze studentami tychże specjalności.
Z ramienia Instytutu Językoznawstwa obecne były: filologia fińska (pod opieką dr M. Kokotkiewicz i mgr T. Seppäli), filologia węgierska (pod opieką mgra Sz. Nemetha), filologia indonezyjsko-malajska (pod opieką dr D. Zozuli i mgr D. Stelmachowskiej), filologia koreańska (pod opieką dr E. Wojtasik-Dziekan), filologie litewska i łotewska (pod opieką dra P. Grablunasa), językoznawstwo komputerowe oraz językoznawstwo i nauka o informacji (pod opieką dr J. Bachan i mgr Pieniowskiej), filologia nowogrecka (pod opieką mgr H. Ciszek i mgra N. Giallelisa). Etnolingwistykę reprezentowały: dr D. Kalecińska, dr A. Maciejewska oraz mgr H. Moradi ze studentami.

 

(fot. E.Wojtasik-Dziekan, opracowała: E.Wojtasik-Dziekan)