ETNOLINGWISTYKA


Studia niestacjonarne ETNOLINGWISTYKA

[Opis przedmiotów] [plan zajęć]

Kierunek ETNOLINGWISTYKA łączy w sobie naukę różnych języków obcych oraz naukę o kulturach narodów, które się tymi językami posługują.

Co odróżnia ETNOLINGWISTYKĘ od innych kierunków filologicznych?

Różne języki

Studenci uczą się co najmniej dwóch języków obcych:

1. języka standardowego, którego uczyli się na poziomie szkoły średniej (angielski)

2. drugiego języka (rok akademicki 2019/2020- rozpoczyna trzyletni kurs JĘZYKA SZWEDZKIEGO)

Ogólna wiedza o językach i kulturze

Studenci nabywają wiedzę teoretyczną na temat funkcjonowania wielu języków i powiązanych z nimi kultur.

Dyplom licencjata

Studenci pod kierownictwem doświadczonych wykładowców akademickich piszą pracę licencjacką. Po przygotowaniu pracy oraz uzyskaniu wszystkich zaliczeń i przewidzianych programem egzaminów, w tym egzaminu licencjackiego, studenci otrzymują dyplom licencjata.

Praca po studiach

Absolwenci ETNOLINGWISTYKI znają co najmniej dwa języki obce. Nabyte umiejętności wykorzystują w wielu obszarach. Pracują w przedsiębiorstwach międzynarodowych, dyplomacji, znajdują ciekawą pracę zarówno w Polsce jak i za granicą.

Opłaty

Od października 2019 r. wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych Etnolingwistyka będzie wynosić 2200 zł za semestr (4400 zł rocznie). Czesne może być płatne w całości na początku roku lub w ratach.

Rozkład zajęć

Zajęcia odbywają się w wybrane soboty i w niedziele (zwykle co 2 tygodnie) na Wydziale Neofilologii w budynku Collegium Novum (Poznań, al. Niepodległości 4.). Pierwsze zajęcia zwykle planowane są na drugą połowę października.

Kontakt

Pytania związane ze studiami można kierować na adres kierownika studiów:

dr hab. Karolina Kaczmarek: karkacz@amu.edu.pl