ETNOLINGWISTYKA


Drogi Kandydacie!

Etnolingwistyka to kierunek studiów, który łączy w sobie dwie przydatne możliwości ? naukę języków obcych oraz elementów kultury narodów, które się tymi językami posługują. Co odróżnia etnolingwistykę od innych kierunków filologicznych? Odpowiedź jest prosta ? my uczymy przynajmniej dwóch języków obcych ? jednego standardowego, którego uczyłeś się na poziomie szkoły średniej i który chciałbyś kontynuować, oraz drugiego, który zwykle uznajemy za niestandardowy, a nawet egzotyczny, otwierający całkowicie nowe perspektywy. W ofercie studiów etnolingwistycznych, poza tradycyjnymi językami europejskimi, takimi jak: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, znajdziesz języki Afryki, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu, np. amharski, suahili, arabski, hindi, perski, chiński, khmerski czy japoński.

Ucząc się języków obcych, będziesz zdobywać wiedzę lingwistyczną, zgłębiać zwyczaje i kultury ? często jakże odmienne od naszych. Twoimi wykładowcami będą ludzie, którzy przybyli do nas z odległych zakątków świata, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami. W czasie studiów z pewnością będziesz miał możliwość nauki jednego z języków za granicą ? nie tylko w krajach Unii Europejskiej, ale także w Afryce czy Azji. Stypendia to jedna z najważniejszych części programu edukacyjnego w Instytucie Językoznawstwa.

Już dziś, przychodząc do Instytutu Językoznawstwa, możesz zobaczyć, że nasi studenci biorą czynny udział w promocji języków, których się uczą, organizują ciekawe imprezy kulturalne, przełamując przy tym wiele istniejących barier i stereotypów.

Etnolingwista ma szansę znaleźć pracę jako tłumacz czy doradca w międzynarodowych instytucjach. Wielu naszych absolwentów wybrało taką drogę życiową i Ty możesz do nich dołączyć.