FILOLOGIA FIŃSKA


Zapraszamy do studiowania filologii fińskiej w Instytucie Językoznawstwa!

W ciągu ostatnich lat w Polsce znacznie wzrosło zainteresowanie krajami Północy. Filologia fińska od początku swego istnienia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (byliśmy pierwsi w Polsce!) cieszy się ogromną popularnością i jest przez wielu traktowana jako kierunek prestiżowy.

Studia na naszym kierunku umożliwiają dogłębne zapoznanie się z językoznawstwem i szeroko rozumianą kulturą fińską. Zajęcia z praktycznej nauki języka, których część prowadzona jest przez native speakera, rozpoczynają się całkowicie od podstaw, w związku z czym nie stawiamy wymogu uprzedniej znajomości języka fińskiego. Intensywny charakter programu zajęć umożliwia opanowanie języka kierunkowego w wysokim stopniu.

W programie studiów, obok zajęć z praktycznej nauki języka fińskiego oraz angielskiego lub niemieckiego, znajdują się także kursy, których celem jest zapoznanie studenta z kulturą i realiami Finlandii, takie jak historia literatury fińskiej czy kultura Skandynawii.

Istotnym elementem studiów językowych jest wymiana studencka. Oferujemy możliwość wyjazdu na stypendium do Finlandii w ramach programu LLP Erasmus. Istnieją także możliwości skorzystania z innych programów stypendialnych oraz letnich kursów językowych organizowanych w różnych fińskich miastach.

Kontakt z fińską kulturą zapewniają również organizowane co pewien czas przez Koło Przyjaciół Finlandii POHJOLA rozmaite imprezy kulturalne, np. otwarte lekcje języka fińskiego.

Absolwenci naszego kierunku mają możliwości skorzystania z wielu ciekawych ofert pracy, m.in. w polskich oddziałach fińskich firm. W związku z poszerzającym się zakresem współpracy Polski z Finlandią należy również oczekiwać wzrostu zapotrzebowania na wszelkiego rodzaju usługi tłumaczeniowe.

Tervetuloa opiskelemaan suomea!