FILOLOGIA KOREAŃSKA – STUDIA WIECZOROWE


FILOLOGIA, specjalność filologia koreańska

[PROGRAM KSZTAŁCENIA]

  • Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
  • Czas trwania: 3-letnie
  • Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
  • Tytuł zawodowy: licencjat
  • Profil kształcenia: ogólnoakademicki
  • Miejsce zajęć: Poznań
  • Limit Miejsce: 30

Strona internetowa: www.filkor.amu.edu.pl

Odpłatność za studia: wysokość opłaty za jeden semestr studiów wynosi: 2750,00 zł.
Opłata może być wnoszona w formie ratalnej w 4 ratach po 687,50 zł.

REKRUTACJA NA SPECJALNOŚĆ
– rozpoczęcie zapisów: 1 czerwiec
– zamknięcie zapisów: 18 wrzesień
– termin przyjmowania dokumentów 19-20 wrzesień

DANE KONTAKTOWE:
Dane kontaktowe do Komisji Rekrutacyjnej:
Wydział Neofilologii
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
pokój: 204 B
uwagi: 3 piętro, blok B
tel.: 61 829 35 97
email: filkor@amu.edu.pl