I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BADANIA PORÓWNAWCZE NAD JĘZYKIEM I KULTURĄ ? TRADYCJA I INNOWACJA


 I Międzynarodowa Konferencja

Badania porównawcze nad językiem i kulturą – tradycja i innowacja

22-23 września 2015

Poznań

 

Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą,  Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaprasza do wzięcia udziału w I Międzynarodowej Konferencji z cyklu: Badania porównawcze nad językiem i kulturą – tradycja i innowacja, która odbędzie się w dniach 22-23 września 2015 r. w Poznaniu.

 

Celem konferencji jest spojrzenie na problematykę badań porównawczych w obszarze językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz wiedzy o kulturze. Szerokie spektrum poruszanych zagadnień zarysuje stan obecnych badań nad kulturą i zachęcać będzie do dyskusji dotyczącej ich przyszłości. Konferencja będzie okazją do podzielenia się wynikami badań obejmujących różne języki i kultury.

 

Przewidujemy prezentację 20 minutowych referatów obejmujących następujące obszary:

 

Językoznawstwo

 

 • Język w różnych sferach komunikacji
 • Język folkloru i literatury pięknej
 • Język oryginału i przekładu
 • Werbalne i niewerbalne aspekty komunikacji międzykulturowej

 

Literaturoznawstwo

 

 • Przekład literacki
 • Literatura jako miejsce ścierania się tradycji i nowoczesności
 • Literatura – pamięć i tożsamość
 • Polityczność literatury

 

Wiedza o kulturze

 

 • Folklor tradycyjny i współczesny
 • Internet jako źródło kultury
 • Religia jako czynnik kulturotwórczy
 • Komunikacja międzykulturowa jako wyzwanie XXI w.
 • Języki i kultury mniejszościowe

 

 

Abstrakty nie dłuższe niż 400 słów, w jednym z języków roboczych konferencji (tj. polskim, angielskim lub rosyjskim) wraz z wypełnionym zgłoszeniem prosimy przesyłać w formacie .doc/.docx na adres e-mail: ijconferencepoznan@gmail.com do dnia 31 maja 2015 roku. Potwierdzenia akceptacji referatu, po ocenie abstraktów przez komitet naukowy, zostaną wysłane przez organizatorów do dnia 15.06.2015.

 

Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi 350 PLN/85 EUR i obejmuje: materiały konferencyjne, uroczystą kolację, przerwy kawowe oraz publikację wybranych referatów. Po spełnieniu wymogów redakcyjnych publikacja możliwa będzie w następujących czasopismach: Lingua Posnaniensis (10pkt.) – artykuły językoznawcze w języku angielskim, Studia Europaea Gnesnensia (7pkt.) – artykuły z zakresu wiedzy o kulturze w języku polskim lub angielskim oraz w tomie pokonferencyjnym (w językach konferencji).

 

Opłata konferencyjna dla osób towarzyszących wynosi 200 PLN/50EUR i obejmuje uroczystą kolację i przerwy kawowe.

 

Wszelkie inne koszty (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie medyczne) ponoszą uczestnicy lub instytucje delegujące.

 

 

Komitet programowy:

 

dr hab. Michael Abdalla (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

prof. UAM dr hab. Elena Czaszczyna (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

prof. Natalia Drannikova (Północny (Arktyczny) Uniwersytet Federalny im. M. Łomonosowa, Archangielsk, Rosja)

prof. Dafydd Gibbon (Uniwersytet Bielefeld, Niemcy)

prof. M?ra Grudule (Uniwersytet Łotewski, Ryga, Łotwa)

dr hab. Natalia Netchunajeva (Uniwersytet Talliński, Estonia)

dr Mari Jose Olaziregi (Instytut Etxepare, Kraj Basków, Hiszpania)

prof. Aleksandr Pigin (Uniwersytet Państwowy w Pietrozawodsku, Rosyjska Akademia Nauk w Sankt Petersburgu, Rosja)

prof. UAM dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

 

 

 

Komitet organizacyjny (Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą UAM)

 

prof. UAM dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl – przewodnicząca

 

dr hab. Michael Abdalla

prof. UAM dr hab. Elena Czaszczyna

dr Swietłana Gaś

dr Dorota Kalecińska

mgr Daniel Łubiński

dr Marta Mazurek

dr Katarzyna Mirgos (Instytut Kultury Europejskiej UAM, Gniezno-Poznań)

dr Justyna Prusinowska (Zakład Bałtologii UAM)

dr Sandra Wawrzyniak

 

Współpraca:

 

Lingua Posnaniensis (Instytut Językoznawstwa UAM, Poznań)

Studia Europea Gnesnensia (Instytut Kultury Europejskiej UAM, Gniezno-Poznań)