III Konkurs Krasomówczy Języka Koreańskiego


Zakład Filologii Koreańskiej IJ UAM we współpracy z Centrum Kultury Koreańskiej w Warszawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III Konkursie Krasomówczym Języka Koreańskiego. Temat trzyminutowego wystąpienia ma dotyczyć różnic kulturowych między Polską a Koreą. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz na plakacie.
Organizatorzy III Konkursu Krasomówczego Języka Koreańskiego