INVESTIGATIONES LINGUISTICAE


Czasopismo założone w 1995 roku z inicjatywy Jerzego Pogonowskiego i Jerzego Bańczerowskiego. Publikuje teksty z zakresu językoznawstwa ogólnego, porównawczego i stosowanego. Pierwszym redaktorem naczelnym był Jerzy Pogonowski. Kolejnym długoletnim redaktorem naczelnym Investigationes Linguisticae była Piotra Łobacz. Od 2008 roku funkcję tę pełni Władysław Zabrocki.

Od 2002 roku Investigationes Linguisticae wydawane jest w wersji elektronicznej: http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/index.php

Czasopismo Investigationes Linguisticae uzyskało w 2012 roku na najnowszej liście czasopism MNiSW 7 punktów (w części B).