JĘZYKOZNAWSTWO KOMPUTEROWE


Drogi Kandydacie!

Być może nie jesteśmy świadomi faktu, że co krok stykamy się z nieprzebranymi zasobami językowymi: tekstami pisanymi przechowywanymi w bibliotekach tradycyjnych i elektronicznych, na stronach internetowych, tysiącami godzin nagrań wypowiedzi w archiwach instytucji medialnych i instytutów badawczych. Ich objętość rośnie w olbrzymim tempie. Wraz z rozwojem technik pozwalających z nich korzystać rośnie również ich wartość. Jakie własności języka naturalnego są najistotniejsze z punktu widzenia jego komputerowego przetwarzania? Jak wydobywać informację z wielkich repozytoriów danych? Jakie są uwarunkowania prawne jej gromadzenia i udostępniania? Jakimi środkami można automatycznie przetwarzać i analizować teksty pisane i mówione? Jak działa syntezator mowy? Jak działa system, który ją „rozumie”? Jak technologia języka wzoruje się na funkcjonowaniu ludzkiego umysłu? Tego wszystkiego, i nie tylko, dowiesz się na naszych studiach. Nauczysz się przy tym wybranych języków obcych i będziesz mógł uczestniczyć w pełnym interesujących zdarzeń życiu IJ. Oswoisz się u nas z wielokulturowością i zdobędziesz kompetencje niezbędne w wielu profesjach związanych z przetwarzaniem zasobów językowych, na które popyt na świecie ciągle rośnie. Język może stać się dla Ciebie jednocześnie przedmiotem i narzędziem pracy.