KOMISJA DO SPRAW PRZEPISYWANIA OCEN


Wnioski o uwzględnienie uzyskanego w ramach studiów na innym kierunku (specjalności) zaliczenia przedmiotu opiniuje komisja ds. uznawalności efektów kształcenia:

prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska

środa 20:00 – 20:45 sala 306 B

prof. UAM dr hab. Norbert Kordek

środa 12:00 – 13:30 sala 316 B

 

MODUS PROCEDENDI

1. Termin składania podań:
– przedmioty w sem. zimowym lub całoroczne – 19 października 2018 r.;
– przedmioty w sem. letnim – 15 marca 2019 r.
2. Student zgłasza się z kompletem stosownych dokumentów (wniosek + karta ekwiwalencji – na stronie Wydziału Neofilologii – oraz sylabusy bądź certyfikaty zaliczonych przedmiotów i potwierdzenie ich zaliczenia) na dyżury członków komisji.
3. Po zaopiniowaniu wniosku (w załączniku do wniosku tabela) przez członka komisji sekretariat potwierdza pieczątką IJ autentyczność podpisu.
4. Student składa dokumenty w dziekanacie.