KOMISJA DO SPRAW PRZEPISYWANIA OCEN


Wnioski o uwzględnienie uzyskanego w ramach studiów na innym kierunku (specjalności) zaliczenia przedmiotu opiniują:

 prof. UAM dr hab. Karolina Kaczmarek

wtorek 15:00 – 15:45, wtorek 15:45 – 16:30 sala 217 B

prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska

wtorek 10:00 – 11:00 sala 306 B

dr Piotr Grablunas

poniedziałek 13:30 – 14:30, środa 13:30 – 14:30 sala 217 B

PROCEDURA

Wnioski dotyczące zaliczenia przedmiotów odbytych w ramach studiów na innym kierunku/specjalności są rozpatrywane przez Pana Dziekana przez okres pierwszych 6 tygodni od początku właściwego semestru. W pierwszej kolejności osoby zainteresowane skorzystaniem z tej możliwości powinny złożyć wniosek do komisji zajmującej się ekwiwalencją we własnej jednostce. Dyżury, na których opiniowane są wnioski dotyczące przepisywania ocen w jednostce odbywają się również w okresie pierwszych 6 tygodni określonego semestru.

Na dyżur należy dostarczyć komplet następujących dokumentów:

– wypełniony wniosek o uwzględnienie zaliczenie przedmiotu odbytego w ramach studiów na innym kierunku,

– wypełniona karta ekwiwalencji (bez ostatnich dwóch kolumn),

– sylabus zaliczonego przedmiotu,

– sylabus przedmiotu, który ma zostać zaliczony wraz z kartą ocen z systemu USOS, poświadczająca uzyskanie zaliczenia w celu przepisania oceny z określonego przedmiotu.

Po uzyskaniu opinii z jednostki wniosek należy złożyć we właściwym dla studiowanej specjalności dziekanacie.

* Przepisywaniu nie podlega szkolenie BHP.

* Przedmiot WF przepisuje jedynie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, które mieści się na ul. Zagajnikowej (Morasko).

* Można przepisać szkolenie biblioteczne, jeżeli było realizowane na naszej uczelni.

ODPOWIEDNIE WNIOSKI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE WYDZIAŁOWEJ:

http://wn.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/dokumenty-do-pobrania