OGŁOSZENIE PRODZIEKANA WYDZIAŁU NEOFILOLOGII PROF. UAM DR. HAB. KRZYSZTOFA STROŃSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW BYŁEGO INSTYTUTU JĘZYKOZNAWSTWA


Poznań, 11.01.19

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o sprawdzenie i podpisanie wygenerowanych indywidualnych kart obciążeń. W przypadku znalezienia błędów proszę o zgłoszenie w sekretariacie i naniesienie poprawek.

Przypominam, że termin złożenia kart już minął oraz że złożenie podpisu na karcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przydziału dydaktycznego, który powinien odzwierciedlać stan faktyczny.

Prośbę moją proszę potraktować jako bardzo pilną.

Z poważaniem

Krzysztof Stroński