Komunikat


Drodzy Studenci,

Zgodnie z rozporządzeniem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 280/2018/2019 z dnia 2 stycznia 2019 na Wydziale Neofilologii znosi się Instytut Językoznawstwa.

Jednostki organizacyjne wchodzące w strukturę Instytutu Językoznawstwa stają się jednostkami organizacyjnymi Wydziału Neofilologii.

Powyższe zarządzenie nie wpływa w żaden sposób na przebieg Państwa studiów ani na realizację zajęć objętych tegorocznym godzinowym rozkładem zajęć. Jego aktualna wersja oraz godzinowy rozkład zajęć na semestr letni bieżącego roku akademickiego będą opublikowane na stronie internetowej byłego Instytutu Językoznawstwa.

Nie zmieniają się również prowadzący zajęcia, opiekunowie roku, lokalizacja sal dydaktycznych, terminy i miejsce egzaminów etc. Innymi słowy, zmiany organizacyjne zachodzące na Wydziale Neofilologii nie wpływają na Państwa studia w żaden sposób. Nadal jesteście państwo studentami na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Państwa sprawami oraz kwestiami dotyczącymi dydaktyki w dotychczasowym Instytucie Językoznawstwa od dnia 14.01.19 zajmować się będzie dr Piotr Grablunas pełniący funkcję Pełnomocnika Dziekana WN ds. dydaktyki.

Jego dyżury dla Państwa będą odbywały się w sali 217, w terminach dyżurów dotychczasowego Wicedyrektora IJ ds. Dydaktycznych dra Pawła Nowakowskiego.

Również Sekretariat dotychczasowego Instytutu Językoznawstwa pozostaje do Państwa dyspozycji, podobnie jak wszyscy Państwa wykładowcy tak na zajęciach, jak i w godzinach dyżurów.

Z wyrazami szacunku,

Prof. UAM dr hab. Karolina Gortych-Michalak

Pełnomocnik ds. organizacji pracy zakładów i pracowni byłego Instytutu Językoznawstwa

Prof. UAM dr hab. Aldona Sopata

Dziekan Wydziału Neofilologii UAM