KONFERENCJE: INDONEZJANISTYCZNA i KOREANISTYCZNA


For English and Indonesian please scroll down,
feel free to circulate the following CFPs

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych: 

Siódma Międzynarodowa Konferencja Koreanistyczna poświęcona językowi, literaturze, kulturze i przekładowi. Przesłane teksty po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w czasopiśmie International Journal of Korean Humanities and Social Sciences.

oraz

Czwarta Międzynarodowa Konferencja Indonezjanistyczna poświęcona językowi, literaturze i kulturze.

Podczas konferencji planowana jest także sesja (lub, w zależności od ilości zgłoszeń, sesje) poświęcone językom i kulturom innych krajów Azji Południowo-Wschodniej. 
Konferencja Indonezjanistyczna odbędzie się 29 czerwca, natomiast Konferencja Koreanistyczna w dniach 29-30 czerwca  2019 roku na Wydziale Neofilologii w budynku Collegium Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

CFP w języku angielskim ze szczegółowymi informacjami znajdą Państwo w odnośnikach zamieszczonych poniżej.

[International Conference on Korean …]

[International Conference on Indonesian …

Z wyrazami szacunku

dr hab. Kyong-geun Oh, Prof. UAM
dr Daria Zozula
Członkowie Komitetu Organizacyjnego obu konferencji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
_____________________________

Dear Colleagues, 

we cordially invite you to participate in the following Conferences by Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland:

on the 29th June 2019 4th Conference on Indonesian Language and Literature. During the Conference a session or sessions (depending on the number of registered speakers) devoted to other Southeast Asian Countries will be held. After the Conference, papers in English and Indonesian will be published as a special issue of one of AMU Faculty of Modern Languages and Literatures journals in electronic and paper versions.

from 29 to 30th June 2019 7th International Conference on Korean Humanities and Social Sciences – Language Literature Culture and Translation. Conference papers in English will be published after positive reviews in the International Journal of Korean Humanites and Social Sciences in electronic and paper versions.

Enclosed find CALLS FOR PAPERS  of both Conferences.

in the name of the Organizational Committee

dr habilitated Kyong-geun Oh, Prof. UAM
Daria Zozula PhD
Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
_________________________________________

Kepada Yth. Bapak/Ibu yang terhormat.

Dengan berbahagia kami mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Dua Konferensi betema budaya, sastra dan bahasa Asia yang  diselenggarakan oleh Universitas Adam Mickiewicz, di kota Poznan, Polandia.

29 Juni 2019 – Konferensi Internasional ke-4 Studi Indonesia yang dititikberatkan pada kajian bahasa, sastra dan budaya Indonesia. Dalam konferensi ini panitia merencanakan untuk juga mengadakan sebuah sesi presentasi makalah mengenai bahasa dan budaya negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara (tergantung jumlah pemakalah yang mendaftar). Makalah-makalah akan dipublikasi seusai konferensi dalam edisi khusus dari jurnal berindeks yang terdaftar di Kementerian Keilmuan dan Pendidikan Tinggi Republik Polandia.

29-30 Juni 2019 – Konferensi Internasional ke-7 Studi Bahasa, Sastra, Budaya dan Penerjemahan Bahasa Korea. Seusai konferensi makalah-makalah juga akan dipublikasi dalam sebuah jurnal berindeks.

Atas nama panitia penyelenggara,

Dr. hab. Kyong-geun Oh, Prof. UAM
Dr. Daria Zozula
Fakultas Bahasa dan Sastra Modern Universitas Adam Mickiewicz di Poznan
dr Emilia Wojtasik-Dziekan, Zakład Filologii Koreańskiej, Wydział Neofilologii UAM