KONTAKT


Kierownik Podyplomowych Studiów dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych

dr hab. Karolina Kaczmarek
karolina.kaczmarek@amu.edu.pl
sobota: godz. 10.00 -12.00
w terminach zjazdów studiów:
9.03., 23.03., 6.04., 27.04., 11.05., 25.05., 1.06., 15.06.
Pokój 217a B
tel. 61 829 3661

studiapodyplomoweuam@gmail.com

Adres
Instytut Językoznawstwa
Podyplomowe Studia dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych
Collegium Novum
al. Niepodległości 4, pok. 218
61-874 Poznań