LINGUA POSNANIENSIS


Czasopismo założone w 1949 roku przez Tadeusza Milewskiego, Jana Otrębskiego, Mikołaja Rudnickiego i Ludwika Zabrockiego. Pierwszy numer został wydany w Poznaniu przez Wydawnictwo Komitetu Redakcyjnego. Był poświęcony językoznawstwu porównawczemu i ogólnemu. Ten profil czasopisma obowiązuje do dzisiaj. Od roku 1953 wydawanie czasopisma przejmuje Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W roku 2009 współwydawcą zostaje Instytut Językoznawstwa UAM. Przez ponad 30 lat redaktorem naczelnym czasopisma był długoletni dyrektor IJ Jerzy Bańczerowski. Po jego rezygnacji 2012 roku Prezydium PTPN powierzyło funkcję redaktora naczelnego Władysławowi Zabrockiemu. Lingua Posnaniensis jest dostępna od roku 2009 w formie elektronicznej na platformie Versita. Od 2012 roku wydawcą elektronicznej wersji jest De Gruyter: http://www.degruyter.com/view/j/linpo.2012.54.issue-1/issue-files/linpo.2012.54.issue-1.xml

Czasopismo Lingua Posnaniensis uzyskało w 2012 roku na najnowszej liście czasopism MNiSW (w części C) 10 punktów.