Międzynarodowa konferencja translatologiczna „Różnorodność kulturowa w literaturze dla dzieci i młodzieży – przekład i recepcja”


W dniach 10-11 stycznia 2019 odbędzie się międzynarodowa konferencja translatologiczna z nurtu Children’s Literature Translation Studies pt. „Różnorodność kulturowa w literaturze dla dzieci i młodzieży – przekład i recepcja”. Konferencja zorganizowana przez „Grupę badań nad przekładem i recepcją literatury dla dzieci i młodzieży” z Wydziału Neofilologii UAM, poświęcona jest procesom międzykulturowym w przekładzie i problematyce recepcji literatury dla dzieci i młodzieży. Głównym przedmiotem refleksji będzie pojęcie różnorodności kulturowej, odniesione do współczesnych tendencji literatury przeznaczonej dla młodego odbiorcy.

Konferencja odbędzie się w Collegium Novum UAM – szczegóły w załączonym programie.

Współorganizatorzy: prof. UAM dr hab. Eliza Karmińska (Instytut Językoznawstwa) i prof. UAM dr hab. Beate Sommerfeld (Instytut Filologii Germańskiej).