NOC NAUKOWCÓW 2018


W dniu 28 września 2018 roku na uczelniach poznańskich odbywała się Noc Naukowców. Jest to wydarzenie cykliczne, w ramach którego publiczność może bezpośrednio doświadczyć nauki lub przyjrzeć się jej z bliska. W tegorocznej edycji Nocy Naukowców (NN) na Wydziale Neofilologii UAM brali również udział przedstawiciele Instytutu Językoznawstwa.
Jako motyw przewodni dla NN 2018 przyjęto Tłumaczy tłum, dlatego też wszystkie prezentacje i prelekcje oscylowały wokół zagadnień przekładu. Motto to wpisało się także w misję naszego Wydziału, którego działalność skupia się na języku – pisanym i mówionym.
Nasi przedstawiciele wzięli udział w następujących spotkaniach:
Historia tłumaczenia ustnego (sala C-3, godz. 16:00-17:00) – był to wykład w j. polskim tłumaczony symultanicznie na j. obcy, opowiadający o ciekawostkach z historii tłumaczeń. Dr Yuki Horie zaprezentowała swoje umiejętności, dokonując tłumaczenia na język japoński, podczas gdy drugi tłumacz przekładał na język rosyjski. Dzięki temu słuchacze mogli zetknąć się z tłumaczeniem kabinowym.
Czy można tłumaczyć gesty? (sala C-2, godz. 16:00-16:45) – czy oprócz języka mówionego i pisanego możemy też tłumaczyć język niewerbalny? Doktor Konrad Juszczyk dokonał prezentacji laboratorium psycholingwistycznego i programu KINEMO, wprowadzając słuchaczy w świat techniki służącej językowi i gestom.
Co przysięga tłumacz? (sala C-2, godz. 17:00-17:45) – była to prezentacja wymogów i specyfiki pracy tłumacza przysięgłego z możliwością indywidualnej rozmowy z tłumaczami różnych języków. W tym spotkaniu z ramienia IJ brała udział dr hab. Karolina Gortych-Michalak jako tłumacz przysięgły języka greckiego, która ujawniła tajniki pracy tłumacza przysięgłego tzw. języków rzadkich.
– Fałszywi przyjaciele. (sala C-2, godz. 18:00-18:45) – prezentacja o tzw. fałszywych przyjaciołach w tłumaczeniach, wskazująca na problem graficznych i fonetycznych podobieństw w różnych językach. Na pytanie, dlaczego węgierski kujon uwielbia damskie towarzystwo oraz jak kwacze grecka kaczka odpowiadali również nasi koleżanki i koledzy z IJ: dr Paweł Kornatowski (j. węgierski), dr hab. Karolina Gortych-Michalak, dr Kiriakos Papoulidis i mgr Kamil Trąba (zespół języka nowogreckiego).
Idio(ma)tyczne tłumaczenia (sala C-2, godz. 19:00-19:45) – prezentacja o problemach w przekładzie idiomów chińskich, koreańskich i indonezyjskich. Na zagadnienia odpowiadające na pytanie, kiedy Chińczyk ma usta jak potok, a Koreańczyk jest cienki w uszach odpowiadały m.in. przedstawicielki IJ – dr Daria Zozula z języka indonezyjskiego oraz dr Emilia Wojtasik-Dziekan z języka koreańskiego.
Tłumaczenie literatury – pisanie powieści od nowa? (sala C-3, godz. 19:00-19:45) – było to spotkanie z tłumaczami literatury pięknej, zrzeszonymi w Zachodnim Oddziale Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Udział w tym panelu brały reprezentantki IJ: dr Kinga Piotrowiak-Junkiert oraz prof. UAM dr hab. Eliza Karmińska.
Cykl wydarzeń w ramach Nocy Naukowców 2018 obejmował także strefę dla najmłodszych w Bibliotece Filologicznej Novum, gdzie dzieci mogły wysłuchać wykonania Lokomotywy w przekładach na różne języki (mgr Hanna Ciszek czytała przekład na język kaszubski a mgr Szabolcs Németh – na j. węgierski), pograć w gry z różnych stron świata i spędzić ciekawie czas w towarzystwie książek.

Dzięki bogatemu programowi nasi goście mieli możliwość poznania praktycznych aspektów pracy filologa, jej rezultatów oraz ciekawostek filologicznych.

(oprac. E.Wojtasik-Dziekan)