O polskich badaniach nad Grimmami w niemieckim dzienniku HNA (Hessische/Niedersächsische Allgemeine)


Na podsumowanie pobytu badawczego prof. Elizy Karmińskiej z IJ UAM w Kassel w gazecie HNA ukazał się obszerny artykuł poświęcony jej badaniom nad baśniami braci Grimm.

Peter Dilling z dziennika HNA przeprowadził z prof. Karmińską wywiad poświęcony jej stypendium badawczemu DAAD na uniwersytecie w Kassel, który pozwolił jej na pogłębione badania nad źródłami i stylem zbioru baśni Jakuba i Wilhelma Grimmów pt. “Kinder- und Hausmärchen”. Jak pisze autor artykułu, wyniki swoich badań prof. Karmińska konsultowała ze znanym badaczem dzieła i działalności braci Grimm, profesorem Holgerem Ehrhardtem z Uniwersytetu w Kassel. W artykule przybliżono także pokrótce dotychczasowe działania prof. Karmińskiej poświęcone zbiorowi baśni: jej przekład ostatniego wydania baśni pt. „Baśnie dla dzieci i dla domu” (Poznań 2010) oraz działania popularyzacyjne prowadzone w Polsce (prelekcje dla dzieci, wykłady gościnne). Jak podkreśla Peter Dilling, pobyt badawczy w Kassel, ojczyźnie braci Grimm, okazał się bardzo owocny dla stypendystki DAAD, czego efektem stanie się przekład pierwszego wydania zbioru baśni braci Grimm na język polski kierowany tym razem przede wszystkim do naukowców i filologów.

(oprac. Emilia Wojtasik-Dziekan)