Odznaka „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” dla dr. hab. Włodzimierza Lapisa


Podczas Rady Wydziału Neofilologii UAM w dniu 22.11.2018 roku dr hab. Włodzimierz Lapis (Zakład Logiki Stosowanej IJ) został uhonorowany odznaką Za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Odznakę, przyznaną na wniosek Kapituły odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” w dniu 11.10.2018r. przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, wręczyła pani Dorota Kinal, pełniąca funkcję Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza reprezentowali JM Rektor UAM prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, JM Rektor UAM prof. dr hab. Beata Mikołajczyk, Pani Dziekan prof. dr hab. Aldona Sopata oraz pozostali zgromadzeni na sali pracownicy Wydziału Neofilologii.

Pani Dyrektor Dorota Kinal podkreśliła olbrzymi wkład dra hab. Włodzimierza Lapisa w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny województwa wielkopolskiego, przytaczając w ramach uzasadnienia przygotowanie 6.000 osób do egzaminów końcowych, stworzenie serwisów internetowych oraz działalność na terenie gminy Komorniki na rzecz lokalnego samorządu i dobra mieszkańców.