POWR 2019 – aktualne informacje


Szanowne Grono Studenckie!

Program POWR 2019 jest projektem o charakterze ogólnowydziałowym i jest realizowany przez wszystkie jednostki Wydziału Neofilologii. Nasza jednostka przystąpiła do programu w zeszłym roku akademickim przesyłając odpowiednią dokumentację jeszcze na początku czerwca 2018 r. Zmiany programowe towarzyszące wprowadzeniu projektu do programów powinny być zatem przedstawione w programach na początku semestru zimowego bieżącego roku akademickiego, a Państwo poinformowani o włączeniu projektu do studiów I roku drugiego stopnia jeszcze na początku semestru zimowego. Z bliżej nieokreślonych przyczyn, tak się jednak nie stało. Niemniej jednak jako jednostka zobowiązaliśmy się do realizacji modułu – technologie informatyczne (SDL Trados Studio 2017). W programie była możliwość wybrania jeszcze trzech innych modułów. Moduł ekonomiczny jest obowiązkowy dla wszystkich i każda specjalność musi go zrealizować. Ze względu na brak przepływu informacji na początku roku akademickiego oraz ze względu na to, że z programami studiów można się było zapoznać dopiero w grudniu zeszłego roku, niektórzy mogli oczywiście nie wiedzieć, że na Wydziale Neofilologii taki program jest realizowany. Osoby, które zajmowały się koordynacją projektu ze swojej strony proponowały jednak pomoc w zorganizowaniu akcji informacyjnej dla każdej z jednostek Wydziału Neofilologii. Specjalnie dla naszej jednostki zostały ustalone osobne terminy zaliczenia modułu ekonomicznego – wstęp do ekonomii. Utworzono również możliwość zaliczenia tego modułu dla osób przebywających w tym okresie poza uczelnią. Odpowiednie informacje zostały umieszczone na drzwiach sekretariatu (218) oraz pokoju (217). Planowane jest również wyświetlenie informacji na monitorze w korytarzu przy sekretariacie. Ze szczegółami można zapoznać się również w odnośnikach podanych poniżej. Chętnie odpowiemy na pytania skierowane droga elektroniczną.

Aktualne informacje o realizacji programu POWR w naszej jednostce znajdują się w zamieszczonym obok odnośniku. [informacje].

W tym odnośniku zamieszczamy grafik dotyczący terminów zapisów na szkolenie TRADOS. [grafik terminów]