PRACOWNIA AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ


Pracownia Azji Południowo-Wschodniej oferuje możliwość studiowania następujących języków:

? indonezyjski i malajski (w ramach kierunku studiów Filologia Indonezyjko-malajska),

? wietnamski i tajski ( w ramach kierunku studiów filologia Wietnamska)

? chiński ( w ramach języka specjalizacyjnego na kierunku Etnolingwistyka)

Zakres badań naukowych  pracowni obejmuje językoznawstwo,  w tym językoznawstwo opisowe i porównawcze, literaturoznawstwo  wietnamskie, legilingwistykę porównawczą oraz  glottodydaktykę.

 

Kierownik: dr Przemysław Wiatrowski

 

St. wykładowca:

dr Desy Teja Gumilar

 

Wykładowcy:

dr Daria Zozula

mgr Dorotea Moni-Stelmachowska