PRACOWNIA PREPARACJI I EWALUACJI MATERIAŁÓW GLOTTODYDAKTYCZNYCH


Kierownik: mgr Emilia Maternik

 

St. wykładowca:

dr Joachim Stephan

 

Wykładowcy:

mgr Pascale Bali-Schwartz

mgr Eva Maria Rufo Sanchez-Roman

mgr Robert Wołyński