Prezentacja Instytutu Językoznawstwa na targach edukacyjnych „Mój start w przyszłość” w Zespole Szkół w Mogilnie (7.12.2018)


W dniu 7 grudnia 2018 r. dr Jolanta Bachan wraz z mgr Karoliną Pieniowską gościły na targach edukacyjnych „Mój start w przyszłość” w Zespole Szkół w Mogilnie. Była to okazja do zaprezentowania oferty studiów Instytutu Językoznawstwa oraz promocji Wydziału Neofilologii UAM.

Na targi zostało zaproszonych 15 szkół wyższych oraz uczelni z województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Gościem specjalnym był wicestarosta powiatu mogileńskiego, pan Marian Mikołajczak, który był nauczycielem historii dr Jolanty Bachan w Liceum Ogólnokształcącym w Strzelnie. Wicestarosta powitał bardzo serdecznie swoją dawną uczennicę.

W targach wzięli udział uczniowie kilku klas maturalnych liceów oraz techników należących do Zespołu Szkół w Mogilnie. Oprócz krótkiej prezentacji kierunków studiów w Instytucie Językoznawstwa, uczniowie mogli porozmawiać indywidualnie z przedstawicielkami uczelni i zapoznać się z ofertą edukacyjną Wydziału Neofilologii.

Tegoroczne targi edukacyjne były dla Instytutu Językoznawstwa ponowną okazją do omówienia oferty edukacyjnej jednostki oraz do spotkania z przyszłymi kandydatami na studia w IJ. Byłoby to niemożliwe bez zaproszenia ze strony Dyrekcji Zespołu Szkół w Mogilnie oraz Organizatorów.

(oprac. J. Bachan)