PROFESOROWIE WIZYTUJĄCY


PROF. UAM DR HAB. KYONG-GEUN OH


Visiting Profesor w Zakładzie Koreanistyki. Ukończył pracę habilitacyjną. Prowadzi zajęcia o kulturze i literaturze Korei, ćwiczenia, wykład i seminarium dla studentów studiów licencjackich i magisterskich. Interesuje go kulturoznawstwo i literaturoznawstwo koreańskie i polskie.