PROGRAM STUDIÓW PLAN NA ROK AKADEMICKI 2017/2018


STUDIA PODYPLOMOWE DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH ? PLAN STUDIÓW

1)       Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych

2)       Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających studiom podyplomowym: 60 punktów ECTS/rok. Razem w okresie studiów ? 120 punktów ECTS.

3) Plan studiów podyplomowych:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

(liczba godzin)

Ćwiczenia/ Seminaria

(liczba godzin)

Laboratorium/ Pracownia

(liczba godzin)

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

i

2

3

4

5

6

7

Rok I – Semestr I

1.

Wstęp do prawa cywilnego i prawa spółek handlowych 20 Zal. 6

2.

Historia i rozwój systemów prawnych 20 Egz. 6

3.

Teoria przekładu prawniczego, legilingwistyka i językoznawstwo sądowe 20 Egz. 6

4.

Język polski dla tłumaczy 20 Zal. 6
Razem semestr I 40 40 24

Rok 1 – Semestr II

1.

Wstęp do postępowania cywilnego 20 Zal. 6

2.

Tłumaczenie wspomagane maszynowo 18 Zal. 4

3.

Tłumaczenie prawnicze i sądowe na język obcy 20 Egz. 13

4.

Tłumaczenie prawnicze i sądowe na język polski 20 Egz. 13
Razem semestr II 78 36
Razem rok I 40 118 60
Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

(liczba godzin)

Ćwiczenia/ Seminaria

(liczba godzin)

Laboratorium/ Pracownia

(liczba godzin)

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

i

2

3

4

5

6

7

Rok II – Semestr III

1.

Wstęp do prawa karnego 20 Zal. 6

2.

Wstęp do postępowania karnego 20 Zal. 6

3.

Wstęp do tłumaczenia konferencyjnego 14 Zal. 4

               4.

Tłumaczenie prawnicze i sądowe na język obcy 20 Zal. 7

5.

Tłumaczenie prawnicze i sądowe na język polski 20 Zal. 7
Razem semestr II 0 94 30

Rok II – Semestr IV

1.

Tłumaczenie prawnicze i sądowe na język obcy 20 Egz. 7

2.

Tłumaczenie prawnicze i sądowe na język polski 20 Egz. 7

3.

Tłumaczenie konferencyjne na język polski 10 10 Egz. 8

4.

Tłumaczenie konferencyjne na język obcy 10 10 Egz. 8
Razem semestr II 0 60 20 30
Razem rok II 0 154 20 60