REKRUTACJA 2018/2019


Zdjęcie: Krzysztof Kubiak

Ogłaszamy  nabór na studia w Instytucie Językoznawstwa!

 

STUDIA STACJONARNE I° (trzyletnie, licencjackie)

FILOLOGIA, specjalność:

 

etnolingwistyka

językoznawstwo i nauka o informacji

językoznawstwo komputerowe

bałtologia – filologia łotewska

filologia koreańska

filologia nowogrecka

filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia wietnamska

ugrofinistyka – filologia fińska

ugrofinistyka – filologia węgierska

 

W roku akademickim 2018/2019 na specjalnościach etnolingwistyka oraz językoznawstwo i nauka o informacji dla studentów                 I roku studiów stacjonarnych I° możliwy będzie wybór jednego spośród 7 języków (drugi język specjalności):

 • baskijski
 • chiński
 • francuski
 • hiszpański
 • japoński
 • nowoperski
 • rosyjski

Na specjalności językoznawstwo komputerowe językiem specjalności będzie j. chiński.

UWAGA! Liczba studentów w grupach jest ograniczona. Zakwalifikowany kandydat wskazuje 3 preferowane grupy językowe podczas Dnia Studenta I roku.

 

STUDIA STACJONARNE II° (dwuletnie, magisterskie)

 

FILOLOGIA, specjalność:

 

bałtologia – filologia litewska

filologia koreańska

filologia nowogrecka

filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia wietnamska

filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia indonezyjsko-malajska

ugrofinistyka – filologia węgierska

 

 

W roku akademickim 2018/2019 na specjalnościach etnolingwistyka oraz językoznawstwo i nauka o informacji dla studentów I roku studiów stacjonarnych II° możliwy będzie wybór jednego spośród 6 języków kontynuowanych:

 • chiński
 • francuski
 • hiszpański
 • japoński
 • nowoperski
 • rosyjski

Języki od podstaw:

 • włoski
 • litewski

 

Na I roku studiów stacjonarnych II stopnia obowiązują następujące przedmioty (oprócz konwersatoriów i seminarium):

 1. Praktyczna nauka I języka specjalności (kontynuowanego od poziomu licencjatu)
 2. Praktyczna nauka II języka specjalności ? kontynuacja*
 3. Praktyczna nauka II języka specjalności ? od podstaw*

*Student wybiera kontynuację nauki języka od poziomu licencjatu lub naukę języka od podstaw.

STUDIA NIESTACJONARNE I° (trzyletnie, licencjackie)

FILOLOGIA, specjalność:

etnolingwistyka

Język od podstaw:

 • hiszpański

filologia koreańska

 

STUDIA NIESTACJONARNE II° (dwuletnie, magisterskie)

FILOLOGIA, specjalność:

komunikacja i zarządzanie zasobami informacji

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I° 

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw – wyniki są przeliczane na punkty:

– pierwszy przedmiot obowiązkowy ? poziom rozszerzony: język obcy nowożytny

– drugi przedmiot obowiązkowy – poziom rozszerzony: przedmioty do wyboru: drugi język obcy nowożytny, język ojczysty mniejszości narodowych, matematyka, historia
lub geografia.

Od kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II wymagana jest znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1).

 

Szczegółowe informacje dotyczące punktacji znajdują się pod adresem:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/Strona/Matrix/__data/assets/pdf_file/0005/329927/Wydzial-Neofilologii.pdf

 

Pozostałe informacje znajdują się również na stronie Wydziału Neofilologii:

http://wn.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/rekrutacja