REKRUTACJA 2019/2020


 

Zdjęcie: Krzysztof Kubiak

DRZWI OTWARTE 2019/2020

Drzwi Otwarte 2019/2010

Ogłaszamy  nabór na studia

na Wydziale Neofilologii!

 

 

STUDIA STACJONARNE I° (trzyletnie, licencjackie)

FILOLOGIA, specjalność:

etnolingwistyka

językoznawstwo i nauka o informacji

bałtologia – filologia litewska

filologia koreańska

filologia nowogrecka

filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia indonezyjsko-malajska

filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia wietnamska

ugrofinistyka – filologia węgierska

Listę języków, które wybierają studenci I roku studiów licencjackich na specjalnościach etnolingwistyka oraz językoznawstwo i nauka o informacji w roku akademickim 2019/2020 zamieścimy w późniejszym terminie.

Język specjalności na językoznawstwo komputerowym również zostanie podany w późniejszym terminie UWAGA! Liczba studentów w grupach jest ograniczona. Kandydat wskazuje 3 preferowane grupy językowe podczas Dnia Studenta I roku.

UWAGA! Liczba studentów w grupach jest ograniczona. Zakwalifikowany kandydat wskazuje 3 preferowane grupy językowe podczas Dnia Studenta I roku.

STUDIA STACJONARNE II° (dwuletnie, magisterskie)

FILOLOGIA, specjalność:

etnolingwistyka

językoznawstwo i nauka o informacji

bałtologia – filologia łotewska

filologia koreańska

filologia nowogrecka

filologie Azji Południowo-Wschodniej – filologia wietnamska

ugrofinistyka – filologia węgierska

ugrofinistyka – filologia fińska

W roku akademickim 2019/2020 na specjalnościach etnolingwistyka oraz językoznawstwo i nauka o informacji dla studentów I roku studiów stacjonarnych II° możliwy będzie wybór jednego spośród języków kontynuowanych oraz języków uczonych od podstaw. Spis języków zamieścimy w późniejszym terminie

Na I roku studiów stacjonarnych II stopnia obowiązują następujące przedmioty (oprócz konwersatoriów i seminarium):

  1. Praktyczna nauka I języka specjalności (kontynuowanego od poziomu licencjatu)
  2. Praktyczna nauka II języka specjalności ? kontynuacja*
  3. Praktyczna nauka II języka specjalności ? od podstaw*

*Student wybiera kontynuację nauki języka od poziomu licencjatu lub naukę języka od podstaw.

STUDIA NIESTACJONARNE I° (trzyletnie, licencjackie)

FILOLOGIA, specjalność:

etnolingwistyka (informację o języku nauczanym od podstaw zamieścimy w późniejszym terminie)

filologia koreańska

STUDIA NIESTACJONARNE II° (dwuletnie, magisterskie)

FILOLOGIA, specjalność:

komunikacja i zarządzanie zasobami informacji

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I° 

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie konkursu świadectw – wyniki są przeliczane na punkty:

– pierwszy przedmiot obowiązkowy – poziom rozszerzony: język obcy nowożytny

– drugi przedmiot obowiązkowy – poziom rozszerzony: przedmioty do wyboru: drugi język obcy nowożytny, język ojczysty mniejszości narodowych, matematyka, historia
lub geografia.

Od kandydatów, którzy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu w trybie I i II wymagana jest znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1).

Szczegółowe informacje dotyczące punktacji znajdują się pod adresem:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/Strona/Matrix/__data/assets/pdf_file/0005/329927/Wydzial-Neofilologii.pdf

Pozostałe informacje znajdują się również na stronie Wydziału Neofilologii:

http://wn.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/rekrutacja