SEKCJA AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ


Sekcja Azji Południowo-Wschodniej Studenckiego Koła Naukowego REMAT powstała w 2010 roku. Z różnych względów, a głównie dlatego, że większość aktywnych jej członków wyjechała na stypendia do ukochanej Azji Południowo-Wschodniej, działalność koła została zawieszona.

W drugim semestrze roku akademickiego 2012/2013 nastąpiła reaktywacja sekcji i odbyły się dwa bardzo interesujące spotkania. Katarzyna Dobroń wygłosiła referat pt. „Systemy Saka i Pawukon w kalendarzu balijskim” oraz zorganizowaliśmy dyskusję na temat książki Indonezja we mgle autorstwa Remigiusza Mielczarka.

Sekcja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów filologii indonezyjsko-malajskiej, wietnamskiej oraz tajskiej, a także dla studentów, którzy uczą się tych języków na innych kierunkach, jednakże zapraszamy wszystkich, którym tematyka Azji Południowo-Wschodniej jest bliska. Informacje na temat najbliższych spotkań będą umieszczane na stronie Instytutu Językoznawstwa, można również pisać na adres: remat_azja@gmail.com lub do przewodniczącej koła, p. Katarzyny Dobroń (kat.dobron@gmail.com)