Seminarium Otwarte Zakładu Filologii Nowogreckiej: semestr zimowy 2018/2019


Cykl Seminarium Otwartego Zakładu Filologii Nowogreckiej (Instytut Językoznawstwa, Wydział Neofilologii UAM), w swoim zamierzeniu. jest forum dla spotkań, dyskusji, wymiany wiedzy i poglądów w obrębie szeroko pojętych studiów nowogreckich, filologicznych i nie tylko.

Formuła spotkań ma charakter otwarty, obejmuje tak tematykę dotyczącą nowogrecystyki, jak i refleksję nad językiem, literaturą, kulturą i historią w ogóle. Oferta seminarium skierowana jest do naukowców i studentów oraz do szerokiego grona osób zainteresowanych tematyką prelekcji, dlatego zapraszamy do udziału w seminarium bez konieczności rejestracji.

Osoby pragnące zgłosić swoje wystąpienie w kolejnych cyklach seminarium prosimy o kontakt z organizatorem:

Prof. UAM dr hab. Karolina Gortych-Michalak: gortych@amu.edu.pl

 

Zapraszamy na najbliższe spotkanie!

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.