SPOTKANIE W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ


Serdecznie zapraszamy na spotkanie z autorami edycji kancjonału Georga Elgera Geistliche Catholische Gesänge… (1621) czyli z Mārą Grudule (Ryga), Mateuszem Solarzem (Kraków) oraz z Justyną Prusinowską (Poznań), które odbędzie się we wtorek 9 kwietnia 2019 o godz. 15.00 w Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Poprowadzi je Tomasz Jeż, redaktor serii Fontes Musicae in Polonia.