STUDIA INTERLINGWISTYKI


Opis kierunku:

Studia są pierwszą – i jak dotąd jedyną – tego rodzaju inicjatywą w Polsce oraz na świecie. Studia mają międzynarodowy charakter. W każdym semestrze zapraszani są wykładowcy zagraniczni, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, którzy prowadzą kursy podczas tygodniowej sesji.

Trzyletnie studia interlingwistyczne obejmują zajęcia z zakresu lingwistyki ogólnej i stosowanej (morfologia, składnia, semantyka, pragmalingwistyka) oraz studia nad językami międzynarodowymi – zarówno tymi, które jako języki narodowe historycznie pełniły lub pełnią tę rolę, jak i tymi, które w tym celu zostały zaprojektowane. Ważnym elementem studiów jest komunikacja międzykulturowa.

Studia skupiają się na esperancie jako obecnie jedynym języku planowym, upowszechnionym na świecie, zajmują się jego lingwistyczną analizą, literaturą i historią. Celem Studiów jest również kształcenie nauczycieli języka esperanto w ramach specjalizacji: dydaktyka esperanta.

 

Tryb: eksternistyczny

Czas trwania (liczba godzin/semestr): 120 godz./semestr (720 godziny/6 semestr)

Opłaty za kierunek (rok/semestr/miesiąc): 1850 PLN /za semestr

Liczba miejsc: 10 – 30

Zasady rekrutacji: dobra znajomość języka esperanto, złożenie kompletu wymaganych dokumentów,

Egzamin orientacyjny na początku

Termin składania dokumentów: rozpoczęcia co 3. Rok (następna rekrutacja 2020)

Język wykładowy: esperanto

 

Dane kontaktowe do kierownika studiów:

prof. UAM dr hab. Ilona Koutny: ikoutny@amu.edu.pl

http://interl.amu.edu.pl/interlingvistiko/studojpl.html