SYMPOZJUM Z OKAZJI 10-LECIA FILOLOGII WIETNAMSKIEJ


Sympozjum z okazji 10-lecia Filologii Wietnamskiej

Współpraca wietnamsko-polska rozwój i perspektywy

Patronat Ambasada Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Komitet Naukowy:

Prof. zw. dr hab. Jerzy Bańczerowski

Prof. zw. dr hab. Romuald Huszcza

Prof. dr hab. Tomasz Lisowski

Prof. Nguyen Chi Thuat

Prof. Le Dinh Tu

Prof. zw. dr hab. Piotr Wierzchoń

 

Komitet Organizacyjny:

Michał Dziopa

Kinga Fijałkowska

Edyta Paczkowska

mgr Jakub Królczyk

mgr Małgorzata Krysiak

dr Agata Wolarska

Program Sympozjum z okazji 10-lecia Filologii Wietnamskiej

Współpraca wietnamsko-polska rozwój i perspektywy

26 maja 2015, sala im. Lubrańskiego, Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1

 

Inauguracja

11:00 ? 11:10 Powitanie Gości

Inauguracja Sympozjum

11:10 ? 11:40 Przemówienia władz UAM, JE Ambasadora Socjalistycznej Republiki Wietnamu oraz zaproszonych Gości;

wystąpienie Gościa Honorowego prof. zw. dra hab. Tadeusza Zgółki

wystąpienie Gościa Honorowego prof. dra hab. Nguyen Ngoc Thanh

12:15 ? 12:30 przerwa kawowa

Sesja plenarna

12:30 ? 12:50 Prof. zw. dr hab. Jerzy Bańczerowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Garść refleksji wokół poznańskiej Wietnamistyki

12:50 ? 13:10 Prof. zw. dr hab. Romuald Huszcza, Uniwersytet Warszawski

Dzieje języka wietnamskiego

13:10 ? 13:30 Prof. dr hab. Tomasz Lisowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przekład biblijny a kontekst kulturowy. Greckie artos ‚chleb’ w Modlitwie Pańskiej po koreańsku i po wietnamsku

13:30 ? 16:00 Obiad

II Sesja

16:00 ? 16:15 Nguyen Van Thai, Wiceprezes Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce

Wietnamczycy w Polsce

16:15 ? 16:30 Joanna Pogórska, Aleksander Rowiński,  Oficyna Literacka Rój-Film

Kontakty gospodarcze z Wietnamem

16:30 ? 16:45 dr Michał Faryś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Walory turystyczne Wietnamu

16:45 ? 17:00 Jerzy Miszczak, Krajowa Izba Gospodarcza, Lublin

Uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze polsko-wietnamskie

17:00 ? 17:15 Przerwa kawowa

 

III Sesja

17:15 ? 17:30 Vo Su Ryszard Jóźwiak, Instytut Bach Long

Wpływ kultury Wietnamu na sztuki walki

17:30 ? 17:45 Ewelina Konieczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

65 lat stosunków polsko-wietnamskich

17:45 ? 18:00 mgr Jakub Królczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kult przodków w Wietnamie

20:00 Wieczór poezji wietnamskiej

Kamea Cafe, ul. Wrocławska 25