interlingwistyka


Sympozjum Interlingwistyczne (21-22.09.2017) pt. Rola języków międzynarodowych od epoki Zamenhofa po dzisiejszy wielokulturowy świat miało na celu obchody roku Zamenhofa i 20-lecia Studiów Interlingwistyki na UAM. Było ono otwarte dla szerokiej publiczności z oficjalnymi językami: esperanto, angielskim i polskim. Ok. 80 uczestników z różnych krajów dyskutowało o polityce językowej, językach […]

Czwarte Sympozjum Interlingwistyczne w Instytucie Językoznawstwa


Sympozjum Interlingwistyczne Czwarte międzynarodowe sympozjum interlingwistyczne organizowane przez Studia Interlingwistyki UAM (Instytut Językoznawstwa, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) odbędzie się w dniach 21-22.09.2017. Główny temat: Rola języków międzynarodowych od epoki Zamenhofa po dzisiejszy wielokulturowy świat Opis: Na rok 2017 przypada setna rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa ? twórcy międzynarodowego […]

Czwarte międzynarodowe sympozjum interlingwistyczne w IJ.