studia interlingwistyki


Prof.  UAM Ilona Koutny, kierownik Zakładu Filologii Ugrofińskiej,  w którym  w grudniu 2017 roku obchodzono 25-lecie filologii węgierskiej (sprawozdanie z konferencji naukowej na stronie http://hung.home.amu.edu.pl/konferencja-2017/; tom pokonferencyjny: http://mek.oszk.hu/18200/18248/), jest jednocześnie kierownikiem międzynarodowych podyplomowych studiów interlingwistyki, które  swoje 20-lecie miały również w ubiegłym roku (sprawozdanie z Sympozjum Interlingwistycznego zorganizowanego z tej […]

Wyróżnienie Fundacji FAME dla Ilony Koutny